دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله کامل پژوهشی

1. ارزیابی عمق نفوذ بمب در سنگهای با RMR>90

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1397

10.22034/jcee.2020.11037.1296

ایوب الیاسی؛ سیدحسین میرزینلی


2. بررسی اثر تغییر حالت بلوک های سرریزهای دندانه دار بر استهلاک انرژی جریان با مدل Flow3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.13438.1349

محمدرضا روستا؛ داود صداقت شایگان


3. بررسی اثر تغییر در نسبت های ترکیب بر ابقاپذیری بتن های خودتراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

10.22034/jcee.2020.22327.1552

پرویز قدوسی؛ امیرمسعود صالحی


4. تأثیر تغییرات pH اولیه کائولینیت بر برخی خصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوتکنیک زیست‌محیطی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22034/jcee.2019.9093

وحید رضا اوحدی؛ زهرا قره لو؛ فواد نادری


5. بررسی عملکرد میکروجلبک در بخش‎های مختلف تصفیه‎خانه فاضلاب با بکارگیری آنالیز آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22034/jcee.2019.9254

الهام قائمی؛ عبدالرضا کرباسی؛ بهنوش امین زاده گوهرریزی


7. مطالعه آزمایشگاهی رفتار پی های گسترده بر روی شمع در ماسه تحت بارگذاری قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

10.22034/jcee.2019.9256

مهدی شرف خواه؛ عیسی شوش پاشا


8. روش ذرات ویژه در بهینه سازی گسسته سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22034/jcee.2019.9479

رضا سجودی زاده؛ سعید قلی زاده قلعه عزیز


9. روش زمان‌دوام در ارزیابی لرزه‌ای پل‌های جدا‌سازی‌شده مجهز به سیستم‌های کنترل فعال و نیمه‌فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22034/jcee.2019.9480

امین قلی زاد؛ جواد کاتبی؛ آرش پورصدراله؛ حمید رضا نعمتی


10. The Experimental Examination of Gravity Load Effect on Cyclic Behavior of Steel moment resisting frames

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

10.22034/jcee.2019.9481

حسین شوکتی؛ سعید سربازوطن


11. ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9812

محمدتقی بلوری بزاز؛ جعفر بلوری بزاز


12. بررسی اندرکنش بین شالودههای عمیق و تونل قطار شهری تحت بارهای لرزهای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9813

واحد قیاسی؛ خسرو اسماعیلی؛ دانیال ارزجانی


13. ضرایب اطمینان مبتنی بر تحلیل قابلیت اعتماد جهت طراحی اعضای لوله ای تشکیل دهنده مهاربندهای افقی جکت فراساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9814

حمید احمدی؛ مجید سمیعی زنوزیان


14. معرفی و ارزیابی جامع نسل نوینی از مهار مکانیکی با قابلیت استفاده در پایدارسازی‌های ژئوتکنیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9815

نادر دستاران؛ امیرعلی زاد؛ متین جلالی مقدم


15. بررسی عددی سدهای خاکی بعد ساخت و اولین آبگیری-مطالعه موردی سد خاکی دویرج ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9816

احمدرضا مظاهری؛ مهدی کماسی؛ مجید ویسی


16. مدل‌سازی اثر الگوی مصرف بر سرانه آب شهری با استفاده از رویکرد سیستمی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9817

فاطمه پورصالحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ سید رضا هاشمی؛ حدیقه محمدی


17. مطالعه تجربی استفاده از موج گیر شناور مربعی شکل درکاهش برش پایه و لنگر واژگونی جکت دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1398

10.22034/jcee.2020.9818

آرش دلیلی اسکویی؛ رامین وفایی پور؛ احمد ملکی؛ حمید احمدی


18. مدیریت فشار و نشت در شبکه‌ توزیع آب با برنامه‌ زمان‌بندی بهینه تنظیم شیرها و پمپها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10550

مهدی دینی؛ اصغر اسدی


19. مطالعه آزمایشگاهی تأثیر مشخصات سیال منفذی بر رفتار هسته رسی سدهای خاکی از منظر ریزساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10588

محمد امیری؛ رحیم زارع


20. مطالعه تحلیلی میدان جریان در کانال‌های مرکب غیرمنشوری با سیلاب‌دشت‌های همگرا با استفاده از روش اصلاح شده SKM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10589

بهرام رضائی؛ محبوبه شمسی


21. بررسی عددی دیوار برشی فولادی حلقه‌شکل با استفاده از ستون‌های قوطی‌شکل پرشده با بتن به عنوان المان مرزی قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10590

مرتضی جمشیدی؛ علی قاسم پور


22. بررسی عددی روشهای مختلف برجا در تخمین باربری شمع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10591

مهدی رجحانی؛ علی فاخر


23. طراحی بهینه‌ی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گروه میگوها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10592

بابک شاهی نژاد؛ زهرا حسن پور؛ حسن ترابی‌پوده؛ آزاده جباری


24. بررسی تأثیر جریان‌های سیلابی بر تغییرات ریخت‌شناسی با استفاده از تحلیل سری تصاویر ماهواره‌ای(مطالعه موردی: رودخانه بازفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10593

روح‌الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی؛ آرش کوهی‌زاده؛ میلاد خواستار بروجنی


25. ارزیابی اثرات آبگذر اصلاحی جاده میانگذر بر اکوسیستم دریاچه ارومیه با استفاده از روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی و تحلیل مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10594

مهران داداش زاده؛ علیرضا مجتهدی؛ جواد پارسا


26. مدل سازی جریان الکتریکی با استفاده از روش عددی بدون شبکه در بتن همگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1399

10.22034/jcee.2020.10595

ناصر تقی زادیه؛ سعید موحدی


28. بررسی مکانیزم مهاجرت الکتریکی فلز سنگین از رسوبات دریایی با استفاده از پیل میکروبی پاکسازی رسوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

10.22034/jcee.2020.10638

مرضیه رضوی؛ داریوش یوسفی کبریا؛ آتیه ابراهیمی


29. بررسی تاثیر کاهش سطح آب های زیرزمینی و پارامترهای ژئوتکنیکی خاک بر روی فرونشست زمین با استفاده از GIS (مطالعه موردی شهر تبریز )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399

10.22034/jcee.2020.10671

امیر حسن رضایی فرعی؛ رامین نبوره؛ بختیار فیضی زاده


30. واسنجی ضرایب اطمینان برای مقاومت استاتیکی اتصالات لوله ای نوع K در سکوهای فراساحلی شابلونی بر اساس تحلیل قابلیت اعتماد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22034/jcee.2020.11021

حمید احمدی؛ مهدی بایرامی


31. Derivation of the probability density functions for the local joint flexibility factors in axially loaded two-planar tubular DK-joints of offshore structures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22034/jcee.2020.11022

حمید احمدی؛ وحید مایلی


32. مدل‌سازی مقاومت فشاری تک‌محوری (UCS) مصالح اساس بازیافت تمام عمق تثبیت‌شده با سیمان پرتلند بااستفاده‌از روش رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی (EPR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

10.22034/jcee.2020.11023

علیرضا غنی زاده؛ مرتضی رهروان؛ نسرین حیدرآبادی


33. بررسی عملکرد تثبیت بیولوژیکی خاک به کمک نانو‌سیلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22034/jcee.2020.11114

معین خوشدل سنگده؛ علیرضا نگهدار؛ اکبر قویدل


34. تحلیل عدم قطعیت منحنی‌های دبی‌‌ـ‌ اشل در رودخانه‌‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22034/jcee.2020.11115

محمود فغفور مغربی؛ سجاد محمدزاده وطن چی


35. بررسی تاثیر استفاده از مهاربند شورون بر ضریب رفتار و نسبت شکل پذیری سازه های بتن آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

10.22034/jcee.2020.11116

مسعود دانش؛ اکبر علیزاده


36. بررسی تاثیر جایگزینی نیروگاه فعلی شرکت پالایش نفت تبریز با سیستم سیکل ترکیبی (CHP) بر مصرف انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.11223

نعیمه جدیری؛ الهام محمودی؛ مرتضی رضایی؛ اسماعیل فاتحی فر


37. کاربرد مدل ARMA در کاهش مقیاس و ارزیابی آثار تغییر اقلیم در مقیاس سالانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.11224

محمد رضا خزائی


38. بررسی اثر سازه هوادهی بر الگوی جریان و قدرت جریان ثانویه و توزیع تنش برشی در قوس ملایم 90 درجه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.11225

پری ملکی؛ جواد احدیان؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم؛ انتون اشلایز


39. اثر آلاینده گازوئیل بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه رس دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.11226

میلاد شهیدی؛ فرهاد عاصمی؛ فرهنگ فرخی


40. ارزیابی تأثیر اثر هندسه زهکش بر رفتار سدهای خاکی همگن (مطالعه موردی: سد کلان ملایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.11227

محمد امیری؛ یوسف رئیسی ماکیانی؛ رعنا صالحیان


41. بررسی رفتار کمانشی پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت بارفشار خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.38859.1926

حسین شوکتی؛ علی پاشائی تقلیدآباد


42. بررسی و ارزیابی آلاینده های حاصل از خودروهای سواری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.32984.1784

مرتضی امانلو؛ داود کاه فروشان؛ میلاد محمدی


43. امکان سنجی حذف کادمیوم با استفاده از بتن اختلاط سبز اصلاح شده بابنتونیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22034/jcee.2020.34607.1814

الهام اسراری؛ محمد امین نجابت


44. تخمین حدود پیش‌بینی بارش و رواناب مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jcee.2020.33708.1797

الناز شرقی؛ ناردین جباریان پاک نژاد


45. مطالعه اثر سقف کامپوزیت در کنترل تخریب پیشرونده ساختمان‌های قاب خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jcee.2020.21013.1514

وحید بروجردیان؛ اسماعیل محمدی ده چشمه؛ غلامرضا قدرتی امیری


46. فعالیت متانوژنیک در تولید بیوگاز از هضم مشترک بی‌هوازی خشک و تر زباله جامد شهری و لجن فاضلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jcee.2020.37374.1887

منصور احمدی پیرلو؛ ترحم مصری گندشمین


47. مقاوم سازی آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح ضعیف با فناوری لایه های کامپوزیت مسلح الیافی پلی پروپیلن HPFRCC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

10.22034/jcee.2020.26531.1642

محمدکاظم شربتدار؛ سید مهدی احمدپناهی


48. مدلسازی و تحلیل شدت تصادفات برون‌شهری با استفاده از داده‌کاوی مکانمند مطالعه موردی: محور قدیم قزوین-لوشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

10.22034/jcee.2020.31126.1746

میثم عفتی؛ حمید بهبهانی؛ سمانه مرتضایی؛ مهیار واحدی ساحلی


49. واسنجی چند ایستگاهه مدل ذوب برف-رواناب (SRM) با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: حوضه آجی چای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.22034/jcee.2020.41953.1967

وحید نورانی؛ امین افخمی نیا؛ صغری اندریانی


50. توسعه مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره بهترین-بدترین-ویکور برای ارزیابی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی؛ مطالعه پروژه‌های عمرانی استان خراسان‌جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.40796.1953

رضا جاویدی صباغیان؛ غلام محمد شمسی؛ حسن ساقی


51. مدلسازی چندگامه پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل فصلانه موجک-شبکه عصبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.16962.1418

حسام نجفی؛ وحید نورانی؛ الناز شرقی؛ علیرضا بابائیان امینی


52. مدلسازی اتصالات تیر به ستون پیش‌ساخته‌ی بتنی گروتی- تزریقی تحت بارگذاری چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.31810.1761

مهرآفرین ناصرخاکی؛ اکبر واثقی؛ بابک منصوری


53. ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.41595.1961

جبیبه هراتی؛ مسعود کیادلیری؛ احمد توانا؛ آپتین راهنورد؛ رضا امیرنژاد


54. پهنه‌بندی مکانی کربن منوکسید با روش‌های رایج و نوین درون‌یابی (مطالعه موردی شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.38774.1921

نوید هوشنگی؛ نوید مهدی زاده قراخانلو


55. بررسی عملکرد خود ترمیمی ذاتی در بتن های با مقاومت بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

10.22034/jcee.2020.13063.1339

حمید رحمانی؛ حامد بذرگر


56. تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک از جنس مصالحGFRP تحت اثر باردندانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

10.22034/jcee.2020.39700.1937

حسین شوکتی؛ بابک سربلند


57. بررسی پایداری سازه‌های فضاکار فرم آزاد سه گنبدی شبکه‌ای تک‌لایه با نوانش مثلثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22034/jcee.2020.29698.1714

کریم عابدی؛ مژگان ولی نژاد


58. بررسی خواص مکانیکی ماسه تثبیت شده با سیمان و زئولیت با استفاده از آزمایش برش ساده مونوتونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22034/jcee.2020.39108.1931

عبدالحسین حداد؛ یاسر جعفریان؛ ایمان امیری


59. تحلیل رفتار مهار بازویی میراشده در سازه های بلند به روش فوریه در فضای هیلبرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jcee.2021.36786.1876

امیرحسین طاهرخانی؛ مجید امین افشار


60. تحلیل عددی اتصالات خارجی تیر- ستون بتن مسلح تقویت شده‌ با استفاده از FRP تحت اثر بارهای چرخه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jcee.2021.35198.1839

محمدرضا محمدی زاده؛ سعید حسین زاده


61. تأثیر آلیاژهای حافظه‌دار شکلی بر رفتار چرخه‌ای اتصالات بتن‌آرمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1399

10.22034/jcee.2021.40282.1945

محمد گل محمدی؛ نوید آروین خیبری؛ مهدی مختاری


62. Investigating the effects of geometric parameters of buckling restrained braces on the cyclic behavior of buckling restrained braced frames

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22034/jcee.2021.37823.1899

احسان دهقانی؛ نرگس بابایی؛ علیرضا زرین اقبال


63. حذف فنل و تولید الکتریسیته درپیل سوختی میکروبی با استفاده ازبذر میکروبی فاضلاب پالایشگاه نفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22034/jcee.2021.21619.1543

رمضانعلی دیانتی تیلکی؛ مرتضی قلعه نوئی؛ قاسم نجف پور؛ معصومه اسلامی فر


64. تجزیه زیستی بنزن و تولوئن توسط سویه استرپتومایسس جدا شده از خاک پالایشگاه تبریزدر آذربایجان شرقی و بررسی مدل سینتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

10.22034/jcee.2021.27873.1675

علی فرضی؛ نجیبه شیرزاد؛ علی رضا دهناد


65. تعیین مناطق مناسب انجام مشاهدات ژئودتیکی به منظور رفتارسنجی و مطالعه مکانیک گسل شمال تبریز با آنالیز حساسیت مدل تحلیلی اکادا به روش HDMR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

10.22034/jcee.2021.43188.1981

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


67. بررسی نحوه ی انتشار مواد آلی فرار از جایگاه های عرضه سوخت در سطح شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.39010.1930

اسداله کریمی؛ اسماعیل محمدخانلو؛ اسماعیل فاتحی فر


68. مقاوم‌سازی تیرهای بتن‌آرمه با CFRP پیش‌تنیده به روش نصب در نزدیک سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.38528.1916

علیرضا محمد جعفری صادقی؛ عباس میرزا محمدی؛ حسن افشین


69. ارزیابی روشهای تحلیل حساسیت در قاب خمشی بتن آرمه در معرض آتش سوزی پس از زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.36831.1878

مجید مرادی؛ حمیدرضا توکلی؛ غلامرضا عبدالله زاده


70. تجربه‌های به‌دست آمده مربوط به افزایش هزینه و زمان ناشی از تاخیر در پروژه‌ی ‌سد نعمت‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.35152.1837

سید مهدی حسینیان؛ صمد استجلو


71. پیش‌بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.31917.1763

مسعود تابش؛ مهدی ملارمضانی؛ اکبر شیرزاد؛ نیوشا راثی فقیهی


72. پیش‌بینی تراز سطح آب با استفاده از مدل ترکیبی پویایی سیستم و شبکه عصبی فازی موجکی (مطالعه موردی دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.20119.1498

مهدی کماسی؛ ندا قشلاقی؛ سروش شرقی


74. ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت 5Sدر افزایش راندمان ساخت و ساز ساختمانهای بلند مرتبه(مطالعه موردی: منطقه 22 شهرتهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.35785.1853

محمد جواد کاظمینی؛ حسن ذوقی؛ نرجس فراهانی؛ مهدی بغدادی


75. بررسی تأثیر خطای ساخت تیر پیوند میانی در رفتار قابهای خمشی فولادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.33614.1791

مسعود حسین زاده اصل؛ وحید غفاری


76. تاثیر تغییر pH اولیه‌ی کائولینیت بر ریز ساختار و خصوصیات تحکیمی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.34536.1811

محمدرضا شعبانیان؛ احد اوریا


77. اثر دما بر ضریب نفوذپذیری خاک رسی متراکم و عایق رسی ژئوسینتتیک (GCL)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.37135.1902

مهدی قلیخانی؛ کاظم بدو


78. شبیه سازی اثر پیکربندی و تعداد بافل ها برکارایی هیدرولیکی مخازن تماسی کلر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.42792.1976

مهدی اسدی آقبلاغی؛ مهسا اسماعیلی؛ روح‌الله فتاحی نافچی


79. تخمین قابلیت اطمینان فروریزش سازه با استفاده از روش سطح پاسخ و هیبرید شبکه های عصبی- فازی با الگوریتم های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.38342.1909

محمدامین بیاری؛ ناصر شابختی؛ اسماعیل ایزدی زمان آبادی


80. پیش بینی تاثیرات شوک هیدرولیکی فاضلاب در رخداد های غیر مترقبه با استفاده از ترکیب عملگر موجک و الگوریتم شبکه هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22034/jcee.2021.39118.1932

حمید سرخیل؛ علی احسانی افراکتی؛ محمد طلائیان عراقی


81. توسعه یک مدل ارتوتروپ برای رفتار چرخه‌ای دیوارهای برشی فولادی دارای ورق جان موج‌دار ذوزنقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22034/jcee.2021.38007.1900

مهسا صفرنورالله؛ پرهام معمارزاده


82. ارزیابی اثر ورق‌های مضاعف بر رفتار برشی و اتکایی اتصال تیر ممتد فولادی و ستون بتن مسلح (RCS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1399

10.22034/jcee.2021.12458.1327

محسن گرامی؛ شیوا فلاح لاله زاری


83. بررسی تنش های حلقوی مخازن بتن مسلح ذخیره سیال تحت اثر انفجار با در نظر گرفتن حرکات سطحی مایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22034/jcee.2021.41085.1957

رضوی طوسی سیدوحید؛ مجید مقدم؛ مهرداد شهربانوزاده


85. بررسی عددی اثر اندازه نمونه بر رفتار زهکشی نشده خاک چسبنده مسلح با ژئوتکستایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

10.22034/jcee.2021.37344.1884

نادیا نویدی نیا؛ رضا نورزاد؛ مریم یوسف نژاد


86. تاثیر دیواره قوسی بر پایداری و تغییر شکل گودهای عمیق شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/jcee.2021.18812.1459

سعید غفارپور جهرمی؛ یاسمن دهقان بنادکی


87. مدل‌سازی المان محدود تیر کامپوزیت لایه لایه تطبیقی هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/jcee.2021.30100.1724

یاسر شهبازی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمدرضا چناقلو


88. اثر نانومواد فلزی بر مشخصات پیوستگی و چسبندگی قیرها و سنگدانه ها با استفاده از روش انرژی آزاد سطحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22034/jcee.2021.35996.1858

بابک گلچین؛ علی حکمت؛ غلامحسین حامدی


89. بررسی اقتصادی، زیست محیطی و دوام بتن سبک الیافی سازه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.36309.1868

بهنود برمایه ور؛ مهدی رنگرز؛ مجید صافحیان


90. بررسی تاثیر تغییرات هندسی بدنه سد خاکی در برآورد سیل ناشی از شکست سد در اثر پایپینگ با لحاظ عدم قطعیت در خصوصیات مکانیکی مصالح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.33869.1798

فرهود کلاته ای؛ رضا احدی فر


91. بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی با دال مجوف بتنی با قالب کروی و مکعبی ماندگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.35738.1854

سید علی سید رزاقی؛ پیمان امیری


92. ارزیابی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی و شکل ذرات بر رفتار مکانیکی خاک های دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.36723.1874

نازنین محبوبی مطلق؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ علی نورزاد


93. Comparison of seismic and gravity progressive collapse in dual systems with special steel moment-resisting frames and braces

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.38392.1914

مریم موسوی زنوز؛ محمدرضا شیدائی


94. شبیه‌سازی لرزه‌ای مونوپایل‌های فراساحلی تحت بار موج در خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.34446.1906

علی عسگری؛ علی اکبر گلشنی؛ شکوفه السادات علوی


95. تصفیه فاضلاب مدل حاوی ترکیبات آلی آروماتیک، رنگزا و فلزات سنگین با فرآیند زیستی هوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.36900.1879

سهیل عابر؛ امیررضا رضائی؛ کتایون نفوذی


96. اثر محیط منفرد و مختلط بیولوژیکی بر خواص مکانیکی-هیدرولیکی ماسه‌‌بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.27050.1658

مرتضی خالقی؛ محمدعلی روشن ضمیر


97. بررسی خصوصیات دوامی مخلوطهای اساسی تثبیت شده با سیمان حاوی مقادیر متفاوت تراشه آسفالت در سیکلهای تر و خشک شدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.37584.1891

مصطفی آدرسی؛ مصطفی وامق؛ مهدی ابراهیم زاده


98. ارزیابی و مقایسه فشار ترکیدن لوله‌های خورده شده بر مبنای مدل اجزاء محدود برای فولادهای با مقاومت متوسط و بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.37486.1888

بهروز کشته گر؛ محمدعلی شهرکی نادر؛ محمود رضا حسینی طباطبایی


99. مطالعه ارتباط ضرایب اطمینان در طراحی اعضای لوله ای پایه های جکت فراساحلی با شاخص قابلیت اعتماد و احتمال گسیختگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.39312.1935

حمید احمدی؛ مجید سمیعی زنوزیان


100. Parametric study and formulation of SCFs in axially loaded multi-planar tubular XT-joints reinforced with internal ring stiffeners

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.42052.1968

حمید احمدی؛ احمد کوهی


101. تحلیل پایداری خط انتقال نیرو تحت اثر همزمان سقوط یخ و وزش باد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.44056.1991

هادی سرمستی؛ کریم عابدی؛ محمدرضا چناقلو


102. مدل‌سازی تغییرات کاربری جنگل با استفاده از LCM در منطقه جنگلی فندوقلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.43502.1984

خلیل ولیزاده کامران؛ مریم صادقی؛ سید اسدالله حجازی


103. تخمین خصوصیات مکانیکی به روش آنالیز آماری، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان «مطالعه موردی: نمونه­ های مرتبط به ساختگاه سد مخزنی گدار-خوش»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.42122.1969

امیر آزادمهر؛ محمد رضا مطهری؛ هورمان غروی؛ محسن صفاریان


104. شبیه سازی سایه اندازی در محلات شهری با استفاده از GIS(نمونه موردی: محله ادب سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22034/jcee.2021.45087.2020

سارا بهشتی فر؛ رومینا عبدالهی


105. یک روش عددی برای تخمین زدن پاسخ دینامیکی سازه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

10.22034/jcee.2021.41770.1963

مهدی بابایی؛ میثم جلیل خانی؛ سمیه ملایی


106. مطالعه‌ی آزمایشگاهی تاثیر فاصله مانع سکویی مستغرق جلوی موج‌شکن توده‌سنگی شکل‌پذیر در کاهش عدد آسیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.22034/jcee.2021.45699.2028

رامین وفایی پور؛ علیرضا ناصری؛ محمد تقی اعلمی؛ علیرضا مجتهدی


107. ارزیابی روابط میان سنجنده‌های Landsat8 و Sentinel2 و داده‌های میدانی در تخمین پارامترهای کیفی آب مصب رودخانه چالوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jcee.2021.33723.1835

داریوش یوسفی کبریا؛ مهشید سهیلی فر؛ عبادت قنبری پرمهر


109. پیش بینی خواص مکانیکی بتن سبک مسلح به الیاف بازالت حاوی دوده سیلیس و خاکستر بادی با سیستم استنتاج عصبی- فازی سازگار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.22034/jcee.2021.39150.1933

سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد؛ فرزاد جوهری مجد؛ اشکان سرادار


110. ارزیابی خطر لرزه ای برای گسل شمال تبریز با تحلیل تمایل لغزش براساس تنش منطقه ای مستخرج از سازوکار ژرفی زمینلرزه ها و مشاهدات GPS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

10.22034/jcee.2021.44091.1993

اصغر راست بود؛ بابک شاهنده؛ مهدی محمدزاده


112. بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/jcee.2021.45077.2019

ایرج رحمانی؛ مسعود صادق‌پور منفرد؛ عطا آقایی آرایی


113. Probability density functions of the DoB in tubular KT-joints of jacket-type platforms under out-of-plane bending loads

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22034/jcee.2021.40453.1949

حمید احمدی؛ اسماعیل زوار؛ وحید مایلی


114. پهنه‌بندی احتمالاتی کارایی هیدرولیکی شبکه‌ توزیع آب با اعمال عدم‌قطعیت پارامترهای کلیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1400

10.22034/jcee.2021.44669.2007

مهدی دینی؛ امین محمدی کلیبر؛ وحید نورانی؛ سعید هاشمی


115. بررسی تاثیر موانع گابیونی شکل بر رسوبات عبوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.45190.2021

مهدی درخشان نیا؛ مهدی قمشی؛ سعید اسلامیان؛ سیدمحمود کاشفی پور


116. شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC به روش AHP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.41638.1964

مهدی روانشادنیا؛ رضا نظری


117. کارایی الگوریتم ژنتیک چندهدفه و بهینه‌سازی اجتماع ذرات در بهره‌برداری بهینه از منابع آب کشاورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.7970.1224

رضا لاله زاری؛ محمد امین زارعی


118. شبیه سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بار استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.36567.1871

پویان باقری؛ مسیح ذوالقدر؛ سیدمحمدعلی زمردیان


119. برآورد شیب منطقه یورش امواج در منطقه ساحلی نور در فصل سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.38485.1915

سید علی آزرم سا؛ قاسم غایبی


120. اعمال روش پخش موج با دقت بالا در مدل سازی عددی جریان ترافیک کلان‌نگر براساس رفتار فیزیولوژیکی – روانشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.43937.1988

مرتضی عراقی؛ حسین مهدیزاده؛ صادق مودی


121. بررسی تأثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت، حدود اتربرگ و نفوذپذیری در خاک رس تثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.44697.2009

سجاد توکلی؛ محمدحسین امین فر؛ احمد هاشم زاده


122. استخراج منحنی‌های شدت-مدت-فراوانی به کمک نظریه فرکتال و ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر آن (مطالعه موردی: بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.44701.2010

هدا بلوکی؛ مهدی فاضلی؛ مهدی شریف زاده


123. بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور (مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.44996.2018

عزیز نقی زاده وردین؛ رامین انصاری؛ محمد خلیل زاده


124. تحلیل قابلیت اعتماد موج شکن های توده سنگی در برابر گسیختگی ناشی از ناپایداری هیدرولیکی لایه آرمور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.46403.2043

حمید احمدی؛ فرهود گروسی


125. برآورد تغذیه‌ی طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.37698.1893

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری


126. بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.40926.1955

مرتضی عسکری؛ احد باقرزاده خلخالی؛ مسعود مکارچیان؛ نوید گنجیان


127. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه اریب بر میدان جریان در کانال‌های‌ مرکب مورب با سیلاب‌دشت‌های مایل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.44040.1989

مصطفی دولتی مهتاج؛ بهرام رضائی


128. ارزیابی مقاومت ضربه ای بتن ژئوپلیمر سرباره ای تحت حرارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.46011.2034

محمدحسین منصورقناعی؛ مرتضی بیک لریان؛ علیرضا مردوخ پور


129. مطالعه اثر دوده سیلیسی بر روی چقرمگی و انرژی شکست بتن خودتراکم سبک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/jcee.2021.43557.1985

حسن صالحی؛ موسی مظلوم


یادداشت پژوهشی

130. حل مسأله تسطیح منابع در حالت چند پروژه ای به کمک الگوریتم فاخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.22034/jcee.2021.44761.2015

الهام شادکام