اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی نشریه

مولفین گرامی از این پس میتوانید با کلیک روی آدرس زیر، هزینه های بررسی مقاله و یا چاپ را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمائید.

لازم به توضیح است که پس از ورود به درگاه پرداخت میبایست ابتدا "کتابخانه مرکزی" را انتخاب نموده سپس بر بروی گزینه "مهندسی عمران و محیط زیست" کلیک نمائید.

 

https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=110498010105