درباره نشریه

اولین شماره این نشریه در سال 1354 تحت عنـوان "مجله دانشکده فنی" با پنج مقاله به چاپ رسیده و انتشار آن تا سال 1379 ادامه یافت. این مجله در سال 1380 رتبه علمی - پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت نمود. از سال 1384 بنا به نظر کمیسیون نشریات وزارت متبوع، موضوعات تخصصی فنی و مهندسی به صورت ویژه ‏نامه با سه عنوان مجزای مهندسی بـرق، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک را به چاپ رسانید. از سال 1381 در مرکز استنادی علــوم جهان اسلام (ISC) نمایه‏ دار گردیده و از سال 1387 به سه مجله مستقل شامل نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، نشریه مهندسی برق و کامپیوتر و نشریه مهندسی مکانیک تفکیک شده و با رتبه علمی - پژوهشی اکنون نیز ادامه فعالیت می‏دهد.

این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن آب و فاضلاب ایران است.