راهنمای نویسندگان

1- نویسنده مسئول مکاتبات که مقاله را در سامانه نشریه مهندسی عمران و محیط زیست ثبت می کند، بایستی عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه های داخل یا خارج کشور باشد.

 

2- نویسندگان محترم لطفاً جهت دریافت فایل راهنمای نگارش و ارسال مقالات مطابق با ضوابط نشریه و همچنین فایل های الگو برای تهیه متن کامل مقاله فارسی، چکیده مبسوط انگلیسی و متن کامل مقاله انگلیسی، از لینک های زیر استفاده نمایید.

3- هزینه پردازش مقالات، برای مقاله کامل 3.500.000 ریال و برای یادداشت پژوهشی،  2.500.000 ریال است که بایستی پس از اعلام پذیرش و پیش از انتشار مقاله، پرداخت شده و رسید واریز برای دفتر نشریه ارسال شود. نویسندگان گرامی می توانند از طریق لینک زیر، نسبت به پرداخت آنلاین هزینه پردازش مقاله اقدام نمایند.

 

4- هنگام ارسال مقاله، تکمیل و ارسال فرم های سه گانه تعهد نویسندگان از طریق سامانه ضروری است (دریافت فرم های سه گانه).

 

5- نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، علاوه بر مقالات فارسی، مقالات انگلیسی را نیز جهت پذیرش و انتشار، مورد بررسی قرار می دهد.