اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 982
تعداد پذیرش 341
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 415
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 121

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 41
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 524
تعداد مشاهده مقاله 511447
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 426668
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 516 روز
متوسط زمان داوری 55 روز
متوسط زمان پذیرش 450 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 234 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 427 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 154 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 623 روز
درصد پذیرش 35 %