اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 887
تعداد پذیرش 317
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 374
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 112

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 43
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 550
تعداد مشاهده مقاله 548152
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 446294
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 374 روز
متوسط زمان داوری 48 روز
متوسط زمان پذیرش 391 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 234 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 337 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 123 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 630 روز
درصد پذیرش 36 %