اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 875
تعداد پذیرش 324
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 393
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 128

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 49
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 607
تعداد مشاهده مقاله 652260
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 525864
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 238 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 245 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 91 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 592 روز
درصد پذیرش 37 %