اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 772
تعداد پذیرش 284
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 328
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 100

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 44
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 548
تعداد مشاهده مقاله 561813
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 463745
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 35 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 263 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان پذیرش 349 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 272 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 108 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 626 روز
درصد پذیرش 37 %