اهداف و چشم انداز

انتقال دستاوردها و یافته ‏های دانش بشری به‏ شکل «نوشته‏ ها» از فردی به افرادی و از مکانی به دیگر نقاط جهان، در طول دوران تاریخ علوم، دارای اهمیت بوده و یکی از دقیق ‏ترین و مؤثرترین روش های پیشرفت جامعه ها است. در این راستا، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز برای پی‏گیری اهداف‏ زیر انتشار می ‏یابد:
  • انتشار به‌روزترین یافته‌های علمی در کشور به منظور ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه
  • گسترش مرزهای دانش بشری و نیز توسعه ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و فناوران
  • فراهم نمودن امکان ارتباط بین مراکز علمی و پژوهشی و همچنین مراکز صنعتی و تحقیقاتی
  • انتشار و انتقال دستاوردهای علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی، به ویژه یافته‏ های اساتید، دانشجویان دوره‏ های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون 
  • کمک مؤثر در حل مسائل فنی و علمی صنایع و مراکز پژوهشی منطقه‏ ای و کشوری

در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین درون مرزی و برون مرزی دعوت می ‏شود که برای تحقق و به ثمر رسیدن هدف‏ هـای یاد شده، مقاله‏ های پژوهشی خود را در گرایش این نشریه به‏ دفتر نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ارسال دارند.

مقاله‏ های رسیده با توجه به معیارهایی چون کیفیت، چگونگی تجزیه و تحلیل، نحوه اظهار نظر، نتایج به دست آمده و نیز با درنظر گرفتن جنبه‏ های نوآوری، کاربرد، گستردگی و فراگیری آن ها، پس از داوری در هیأت تحریریه مطرح و در مورد قبول یا رد آن تصمیم ‏گیری خواهد شد. مسؤلیت نتایج علمی و فنی نوشته به عهده نویسنده مقاله خواهد بود.