داوران

فهرست داوران سال های اخیر به تفکیک سال:

 

 

 

 

 

 

فهرست کل داوران:

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی ابراهیمی دانشگاه MIT
محمدحسین ابوالبشری دانشگاه فردوسی مشهد - مکانیک
سروش ابوالفتحی School of Engineering, The University of Warwick, Coventry, United Kingdom
بیتا آیتی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
میر محمد اتفاق عضو هیئت علمی/ دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
رضاقلی اجلالی سازه گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
رسول اجل لوئیان گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
حجت احمدی مهندسی آب. دانشگاه ارومیه
حمید احمدی آب دانشگاه تبریز
حمیدرضا احمدی سازه دانشگاه مراغه - دانشکده فنی مهندسی
سلمان احمدی گروه مهندسی عمران دانشگاه کردستان
مسعود احمدی سازه Department of Civil Engineering, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran
معصومه احمدی پری محیط زیست دانشکده محیظ زیست/ دانشگاه تهران
مجید احمدلوی داراب دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
توحید اخلاقی دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
فرهاد آخوندی هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آرش ادیب عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد آذرافزا خاک گروه مهندسی عمران
علیرضا آذربخت دانشگاه اراک
محمد علی ارجمند عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
علیرضا اردکانی خاک عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی آرمان استادیار/دانشگاه رازی کرمانشاه
هادی ارونقی دانشگاه تبریز
مهدی اژدری مقدم زاهدان–دانشگاه سیستان- دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
حسن استاد حسین دانشگاه کاشان
محسن اسدی خاک گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
امیر اسدی وایقان محیط زیست گروه عمران، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه ارومیه
جواد اسفندیاری گروه عمران- دانشکده فنی مهندسی-دانشگاه آزاد اسلامی-کرمانشاه-ایران
مرتضی اسکندری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مرتضی اسکندری قادی استاد تمام دانشکده عمران دانشگاه تهران
ابوالفضل اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
جمشید اسماعیلی سازه دانشگاه تبریز – دانشکده عمران
کاظم اسماعیلی دانشگاه فردوسی مشهد
منصور اسماعیل پور
ابراهیم اصغری کلجاهی خاک گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز
اورنگ آصف افشار دانشگاه صنعتی ارومیه
محمدرضا اصفهانی دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده مهندسی
حسن اصلانی محیط زیست
صادق اعتدالی دانشیار دانشگاه صنعتی بیرجند
حسین اعتماد فرد نقشه برداری گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسن افشین دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی عمران
سیدحسین افضلی دانشگاه شیراز
رضا آقایاری عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
والح آقازاده دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی معدن
عباس آقایی نژاد میبدی دانشگاه اورمیه، دانشکده فنی مهندسی
مهدی اقبالی سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
جلال اکبری دانشگاه ملایر
غلامحسین اکبری دانشگاه بجنورد
محمود اکبری دانشگاه کاشان
ا اکبری الوانق دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی برق
محمودرضا اکبرپور جنت ژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
آرش اکبری حامد دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
حبیب اکبر زاده بنگر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه مازندران
علی اصغر آل شیخ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
حسن امامی نقشه برداری گروه نقشه برداری دانشکده فنی و مهندسی مرند
محمدرضا امامی آزادی آب دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – دانشکده فنی
مهرداد امامی تبریزی دانشگاه صنعتی سهند تبریز- دانشکده مهندسی عمران
سید میثم ایمانی گروه مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پردیس گرمسار
سمیه ایمانی آب، محیط زیست موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
اصغر امانی داشلجه هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
هوشیار ایمانی کله سر سازه دانشگاه محقق اردبیلی -
فریدون امیدی نسب عضو هیات علمی دانشگاه لرستان , گروه عمران
محمد امیری دانشیار دانشگاه هرمزگان
فریدون امینی استاد دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
حسن امینی راد دانشگاه نوشیروانی بابل
محمدحسین امین فر خاک دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی عمران
بابک امین‌نژاد دانشگاه آزاد واحد رودهن/معاون دانشکده فنی و مهندسی
علیرضا انتظاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عبدالحمید انصاری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
وحید رضا اوحدی دانشگاه بوعلی سینا
احد اوریا دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود اولی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
خسرو آئین جمشید محیط زیست معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور
مهدی بابایی دانشگاه زنجان
جلال بازرگان دانشیار، دانشگده مهندسی، گروه عمران، دانشگاه زنجان
حامد بایسته عضو هیات علمی دانشگاه قم
غلامرضا باغبان گلپسند سازه موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی سراج/ تبریز/ ایران
سامان باقری سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
علیرضا باقری عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
منصور باقری گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند
محمدصابر باقریان محیط زیست دانشیار شهرسازی
محمد حسین باقری پور دانشگاه شهیدباهنر
احد باقرزاده خلخالی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
علیرضا باقریه دانشگاه ملایر
جهانبخش بالیست محیط زیست دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده محیط زیست، گروه مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست، تهران، ایران
مرتضی بختیاری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
کاظم بدو دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی - گروه عمران
امیر بذرافشان مقدم گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهر شاهرود، ایران
مجید برقیان سازه دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
جواد برنجیان
امین میرزا بروجردیان عضو هیئت علیم دانشگاه تربیت مدرس
محسن بزرگ نسب عضو هیئت علمی/دانشگاه مازندران
شمسا بصیرت عضو هیات علمی دانشکده عمران
عبدالحسین بغلانی دانشگاه صنعتی شیراز
محمد علی بقاءپور دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جعفر بلوری بزاز گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
جعقر بلوری بزاز عضو هیئت علمی
مهدی بنازاده دانشگاه امیرکبیر - دانشکده مهندسی عمران
حسین بنکداری عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدیاسر بنی هاشمی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
هادی بهادری خاک استاد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
آرش بهار سازه دانشگاه گیلان
محمد بهرامی یاراحمدی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
فریبا بهروز سرند خاک گروه عمران، دانشکده فنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی
هادی بهمنی
جواد بهمنش عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب، ارومیه
فرهاد بهنام فر دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد پارسا دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی
حسن پارسیان
علی پاک
محمدسیروس پاکباز دانشگاه شهید چمران – اهواز – دانشکده مهندسی
صادق پرتانی گروه مهندسی عمران - دانشگاه بجنورد
فرهاد پیرمحمدی علیشاه گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، شبستر، ایران
حسین پروینی ثانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمد پروین نیا دانشگاه یاسوج
حسین پهلوان گروه سازه و زلزله دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن پوررضا دانشگاه بیرجند
سعید پورزینلی دانشگاه گیلان
مهدی پورشاء
میثم پورعباس بیلندی خاک عمران، دانشکده فنی و مهندسی، مجتمع آموزش عالی گناباد
حسین تاجمیر ریاحی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
رضا تاری نژاد آب دانشگاه تبریز
عبداله تبرئی خاک، محیط زیست استادیار، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد، ایران
حسین تحقیقی دانشگاه کاشان
محسن تدین
آلاء ترابیان سازه دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی، دانشکده مهندسی عمران
حسن ترابی پوده استادیار/دانشگاه لرستان
بهنام تشیع نقشه برداری گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان
پروانه تیشه زن محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده مهندسی آبو محیط زیست
حسن تقی پور علوم پزشکی تبریز
محسن تقوی جلودار Department of Civil and Environmental Engineering, Seoul National University, 151-744 Seoul, South Korea
هادی تلخابی راه عضو هییت علمی دانشگاه مهرالبرز
وهب توفیق استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
امیر توکلی دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی شیمی
جواد توکلی دانشگاه تهران
حمیدرضا توکلی دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سجاد توکلی خاک دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
محمدرضا توکلی زاده
علی توکلی کاشانی دانشگاه علم و صنعت
سیدمهدی ثاقبیان آب دانشگاه تبریز
سیدشهاب الدین یثربی
یاشار یثربی نیا سازه هییت علمی و استادیار گروه عمران
آرش جاعل استادیار دانشکده مهندسی آب دانشگاه پیام نور شیراز
رسول جانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
عسگر جانعلیزاده
حامد جاودانیان خاک گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران
رضا جاویدی صباغیان عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنّی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
مرتضی جیریایی استادیار دانشگاه قم
احمد جعفری استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
یاسر جعفریان عضو هیئت علمی/پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمد علی جعفری صحنه سرایی عضو هیأت علمی (استادیار) پژوهشی-پژوهشگاه نیرو
محسن جعفری ندوشن دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
عبدالرحیم جلالی هیات علمی
میثم جلالی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا جمشیدی عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان
شروین جمشیدی محیط زیست گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان
مرتضی جمشیدی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران
محمد جمشیدی اوانکی گروه مهندسی عمران، دانشگاه تهران.
اسلام جوادنیا نقشه برداری گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی، دانشگاه زتجان، زنجان، ایران
مهران جوانمرد دانشگاه زنجان
محمد چرختاب بسیم استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
اکبر چشمی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا چناقلو عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی سهند
علیرضا چهرقان
سجاد چهره قانی خاک گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه
علی اکبر یحیی آبادی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی و علوم پایه، دانشگاه بجنورد
شهاب الدین حاتمی سازه دانشگاه یاسوج
علیرضا حاجیانی بوشهریان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
یعقوب حاجی زاده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد حاجی عزیزی خاک عضو هیات علمی/دانشگاه رازی
مسعود حاجی علیلوی بناب خاک دانشگاه تبریز
حسن حاجی کاظمی Professor Department of Civil Engineering Faculty of Engineering Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
قاسم حبیب آگهی دانشگاه شیراز
میقات حبیبیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدحسین حبشی زاده اصل سازه هیأت علمی
مهرداد حجازی دانشگاه اصفهان
عبدالحسین حداد خاک دانشگاه سمنان
علی حدیدی سازه گروه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
علی حیدری دانشگاه شهر کرد
مجید حیدری گروه مهندسی اب، دانشگاه بوعلی
حمید حیدری ترکمانی دانشکده عمران، انشگاه صنعتی سهند
بهروز حسنی استاد دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو حسینی
مریم حسینی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - گروه مهندسی شیمی
سید مهدی حسینیان سازه گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
آیدا حسینی بقانام آب استادیار، گروه مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، ایران.
محمد حسن پور صدقی استادیار دانشگاه تبریز- دانشکده علوم طبیعی - زلزله شناسی
یوسف حسن زاده آب
یوسف حسین زاده سازه استاد/دانشگاه تبریز
مسعود حسین زاده اصل سازه دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
هادی حسن زاده شوئیلی خاک محقق پسادکتری، گروه مهندسی عمران و آب، دانشگاه لاوال، کانادا
فرهاد حسینعلی نقشه برداری گروه نقشه برداری دانشگاه شهید رجائی
مرتضی حسینعلی بیگی استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی حسینی نوه احمدآبادیان
نسیم حسین همزه
روح الله حسینی واعظ دانشگاه قم
علی اکبر حشمتی رفسنجانی خاک استادیار/دانشگاه علم و صنعت
حسین حضرتی محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند
امیر حمزه حقی آبی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه لرستان
فرشیدرضا حقیقی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اکبر حکمت زاده استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شیراز
حبیب حکیم زاده آب دانشگاه صنعتی سهند
صلاح الدین حمیدی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی حمیدی دانشگاه نوشیروانی بابل
جعفر خادمی حمیدی هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
لیلا خازینی هیئت علمی
مهران خاکپور
محمد خان محمدی دانشگاه تهران
علیرضا خاوندی دانشگاه زنجان
محمدمهدی خبیری دانشیار-دانشگاه یزد
علی رضا ختایی
احمد خدادای دربان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
محمدایمان خداکرمی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
علی خیرالدین دانشگاه سمنان
محمد خیراللهی دهخوارقانی سازه مهندسی عمران-دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند تبریز- تبریز- ایران
جهانگیر خزائی خاک دانشگاه رازی
آریااللهیار خسروشاهی استادیار /دانشککده مهندسی عمران دانشگاه تفرش
کیوان خلیلی دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی - گروه آب
ابوالقاسم دادرسی سبزوار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
حمید دارابی دانشگاه هلسینکی
مریم داعی دانشگاه اصفهان
احمد دالوند استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه لرستان، ایران.
رسول دانشفراز استاد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
فرناز دانشور وثوقی دانشگاه آزاد اردبیل
علی داننده مهر آب دپارتمان مهندسی عمران، دانشگاه بیلیم آنتالیا، ترکیه
محمدرضا داوودی دانشگاه نوشیروانی بابل
روزبه دبیری دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
مرتضی دیرانلو خاک M.deiranlou@esfarayen.ac.ir
جسن درخشان دانشگاه زابل - دانشکده فنی مهندسی
احسان درویشان سازه گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
محمد دلنواز محیط زیست استادیار دانشکده مهندسی عمران/دانشگاه خوارزمی
مهدی دینی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
یعقوب دین پژوه آب گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مهدی دهستانی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مریم دهقانی Shiraz university
علی دهنوی محیط زیست استادیار دانشگاه اصفهان
علی دوستی هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
اشرف ذکری استادیار/ موسسه آموزش عالی سراج
سعید راثی نظامی دانشگاه محقق اردبیلی
رضا راستی اردکانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
طاهر رجایی مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
الهام رجبی سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران
علی محمد رجبی عضو هیات علمی گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
ایرج رحمانی خاک عضو هیات علمی بخش ژئوتکنیک و زیرساخت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
حمید رحمانی دانشگاه یاسوج
حامد رحمن شگرگزار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی
جواد رزاقی لنگرودی دانشگاه گیلان - دانشکده فنی
روح اله رستمی
وحید رستمی دانشگاه آزاد همدان
محمد رستمی زاده دانشگاه صنعتی سهند – دانشکده مهندسی شیمی
یوسف رشیدی عضو هیات علمی
امیر عباس رصافی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین رضایی دانشگاه ارومیه – دانشکده کشاورزی – گروه آب
فریدون رضایی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مجید رضایی بنفشه آب استاد دانشکده بنامه ریزی و علوم طبیعی دانشگاه تبریز
محمد رضایی پژند دانشگاه فردوسی مشهد
امید رضایی فر دانشگاه سمنان
امیر حسن رضایی فرعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
عباس رضائیان دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدوحید رضوی طوسی آب دانشگاه جندی شاپور
امین رفیعی دانشگاه مراغه
یوسف رمضانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
امیر محمد رمضانیانپور دانشکده فنی - دانشگاه تهران
مسعود رنجبرنیا خاک دانشگاه تبریز
رضا رهگذر عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی روشن ضمیر
کیومرث روشنگر آب دانشگاه تبریز
محمد رئیسی سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مهدی رئوفیان نائینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید زارع ابیانه گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
محمدرضا زارعی فرد مرکز آموزش عالی استهبان
حسن زیبا سخن سازه استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی کرمانشاه.
مریم یزدی خاک گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
آزاد یزدانی دانشگاه کردستان - دانشکده مهندسی
محمود یزدانی
حمید زعفرانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مینا زلفی لیقوان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
غلامرضا زمانی اهری سازه عضو هیأت علمی / دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی و مهندسی - گروه مهندسی عمران
سعید زینالی هریس دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
مهران زینلیان دانشگاه اصفهان
سید مهدی زهرائی دانشیار، دانشگاه تهران
امیر حسین سیاح زاده محیط زیست گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
بهروز ساری صراف دانشگاه تبریز - دانشکده جغرافیا
سیدجعفر ساعتلو محیط زیست مدیر محیط زیست / پتروشیمی
حسین سالاری راد عضو هیئت علمی ، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، گروه مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی سامخانی
محمدتقی ستاری دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی - گروه آب
محمدتقی ستاری دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی
سید محمد سید حسینی عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید احسان سیدی حسینی نیا دانشگاه فردوسی مشهد
میرهادی سیدعربی دانشگاه تبریز
آرام سروشیان پژوهشگاه بین الللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پریا سعادت جو محیط زیست دانشکده عمران دانشگاه تبریز
امید سعیدی دانشگاه صنعتی شاهرود
مهسا سعیدزاده سازه دکتری تخصصی/ دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی سهند- تبریز- ایران
حبیب سعیدمنیر دانشگاه ارومیه
محمدرضا سیفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سمانه سیف اللهی آغمیونی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ابراهیم سلامی سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور. ایران
حسین سلطانی جیقه عضو هیئت علمی/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
حسین سلطانق جیقه
فرزین سلماسی
سیامک سلیمانی شیشوان سازه دانشگاه تبریز
عرفان شافعی هیئت علمی دانشگاه ارومیه
کاظم شاکری دانشگاه محقق اردبیلی - گروه عمران
محمد شاکرخطیبی
محمد شامخی امیری استادیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
نازنین شاه کرمی دانشگاه اراک
سعید شجاعی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شیدائی استاد/دانشگاه ارومیه
محمدکاظم شربتدار دانشگاه سمنان
اکبر شیرزاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران
علی اکبر شیرزادی جاوید عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
هاشم شریعتمدار دانشگاه فردوسی مشهد
نادر شریعتمداری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
حسن شرفی دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد شریفی پور دانشگاه رازی کرمانشاه
الناز شرقی آب دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران
حمید شیرمحمدی راه عضو هیئت علمی/دانشگاه ارومیه
غلام علی شفابخش دانشگاه سمنان
محمود شفاعی بجستان استاد دانشکده مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
جلیل شفائی سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید شفیع پور مطلق دانشگاه تهران
هانیه شکرکار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند
بهزاد شکسته بند سازه دانشگاه صنعتی ارومیه
علیرضا شکوهی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ابوالفضل شهامت نقشه برداری گروه نقشه برداری دانشکده فنی و مهندسی مرند
یاسر شهبازی سازه دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
هادی شهیر. دانشگاه خوارزمی
عیسی شوش پاشا
کیوان صادقی مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بویین زهرا
امیرحسین صادقپور خاک دانشیار دانشگاه کاشان
سینا صادق فام گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مراغــه
محمد صافی دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده مهندسی عمران
امیرمسعود صالحی دانشگاه خوارزمی/استادیار
سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
محمدحسین صبور گروه هوافضا - دانشکده علوم و فنون نوین - دانشگاه تهران
محمدرضا صبور خواجه نصیرالدین طوسی
جلیل صحرایی دانشگاه رازی کرمانشاه
امین صداقت نقشه برداری گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
مسعود صدری نسب دانشگاه تهران
ابراهیم صفا دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.
ناصر صفائیان حمزه کلائی سازه استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات
اکبر صفرزاده آب دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فنی - گروه عمران
حمیدرضا صفوی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید علی ضیائی راه دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ضرغامی آب دانشگاه تبریز
حسن طاهرخانی استادیار گروه عمران، دانشگاه زنجان
روح اله طاهرخانی
مسعود طاهریون دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
سیامک طلعت اهری دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران
پیام طهرانی سازه استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مریم طهماسب پور دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی شیمی و نفت
کریم عابدی دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده مهندسی عمران
جهانگیر عابدی کوپایی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
سهیل عابر آب گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
یزدان عامریان نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی
مسعود عامل سخی خاک استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
اکرم عباسپور هیئت علمی دانشگاه تبریز گروه مهندسی اب
طیبه عباس نژاد عضو هیات علمی/ دانشگاه هرمزگان
علی عبدی عضو هیات علمی
علی عبدی کردانی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
محمد عبدلی محیط زیست
حمید عبدل آبادی محیط زیست گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا عدل پرور دانشیار
حامد عزیزی بندرآباد گروه سازه ، دانشکده مهندسی، دانشگاه یزد
عادل عساکره عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
جمال عسگری
علی عسگری استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
مسعود عسگری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
جواد علامتیان مدیرگروه عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد
حسین علیدادی گروه مهندسی بهداشت محیط- دانشکده بهداشت علوم پزشکی مشهد
حسین علیزاده هیئت علمی گروه آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
علی علیزاده اوصالو پتروشیمی تبریز
محمد علیزاده منصوری خاک استادیار دانشگاه آزاد
علیرضا علی محمدی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
بابک علینژاد عضو هیئت علمی دانشگاه سراسری مراغه
سید رضا عمرانیان گروه عمران، دانشگاه USM، پینانگ، مالزی
رامین عندلیب سازه دانشگاه مالزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران ( پسا دکترا 1397) دانشگاه نانیانگ سنگاپور ( پسادکترا 1395
غلامرضا عندلیب آب دکترای عمران
جواد غفاری گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
میررضا غفاری رزین نقشه برداری گروه نقشه برداری، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک
حسین غفارزاده سازه
سامان یغمایی سازه
اسماعیل فاتحی فر دانشگاه صنعتی سهند
فرزین فاروقی دانشگاه کردستان
مجتبی فتحی
نسرین فتح اله زاده عطار آب دانشگاه ارومیه
منوچهر فتحی مقدم استاد/دانشگاه شهید چمران اهواز
فرهنگ فرخی هیات علمی
فرزاد فرخ زاد مربی/موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
سینا فرد مرادی نیا
عادل فردوسی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
مسعود فرزام سازه
سعید فرزین عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
حامد فرشباف آقاجانی خاک استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد فرشته پور پژوهشگر پسادکتری گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
مجید فرین خاک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه آزاد اسلامی
فرشید فرنود احمدی نقشه برداری دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران
بهمن فرهمند آذر سازه دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
علیرضا فیروزفر دانشگاه زنجان
بختیار فیضی زاده دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
محمود فغفور مغربی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
احمد فهمی خاک عضو هیأت علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه بناب
احمد فهیمی فر
مازیار فهیمی فرزام دانشیار دانشکده فنی دانشگاه مراغه
امیر قادری آب گروه آب - سازه های هیدرولیکی - دانشگاه زنجان
فرهاد قادری استادیار/دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رقیه قاسم پور آب گروه آب- دانشگاه تبریز- دانشگاه استانبول تکنیک
حسین قاسم زاده طهرانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد سازه دانشگاه گیلان-عضو هیات علمی مهندسی عمران
شاهرخ قاضی مرادی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
محمد قانونی بقا سازه Assistant Professor, Islamic Azad University
مهناز قائینی حصاروئیه دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود قدسیان دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
عباس قدمی بدرلو سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
پرویز قدوسی عضو هیأت علمی، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
محمدعلی قربانی هیئت علمی- دانشگاه تبریز
سهیل قره مدیر گروه عمران و عضو هیئت علمی پیام نور
یعقوب قلی پور دانشگاه تهران
امین قلی زاد سازه دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده مهندسی - گروه عمران
رضا قلیزاده دانشکده معماری، دانشگاه آتاتورک
سعید قلی زاده قلعه عزیز عضو هیات علمی / دانشگاه ارومیه
منصور قلعه نوی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس قلندرزاده دانشگاه تهران
مجید قلهکی عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
علی قنبری سازه دانشگاه خوارزمی
عبادت قنبری پرمهر نقشه برداری عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بیژن قهرمان
سیدمرسل قوامی نقشه برداری دانشگاه زنجان
جواد کاتبی سازه دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
علی کاتبی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی
هوشنگ کاتبی خاک دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
نازیلا کاردان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
گیتی کاشی محیط زیست گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران
سینا کاظمیان استادیار دانشگاه پیام نور
محمدحسین کاظمی نژاد پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه
محمدعلی کافی دانشگاه سمنان دانشکده عمران گروه سازه
داود کاه فروشان
عبدالرضا کبیری سامانی دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده عمران
محمدجواد کتابداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محسن کرابی هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
کاوه کرمی استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان
اسداله کریمی محیط زیست عضو هیات علمی/ دانشگاه مراغه
حسین کریمی سازه عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
محمدسعید کریمی هیات علمی - دانشگاه سمنان
عباس کرم الدین دانشگاه فردوسی مشهد
مهران کریمپورفرد خاک دانشگاه علم و صنعت ایران
امین کشاورز دانشگاه خلیج فارس
زهرا کشاورز
فرهود کلاته ای آب گروه آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز ایران
فرزین کلانتری عضو هیئت علمی/استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران, ایران
رضا کلاهچی دانشگاه کاشان گروه مکانیک
مهدی کماسی عضو هیات علمی و مدیرگروه عمران دانشگاه
علی کیهانی
عبدالله کیوانی
سینا کورهلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کامبیز کوهستانی سازه دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
محسن گرامی دانشگاه سمنان
بابک گلچین استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی
محمد گل محمدی سازه استادیار مهندسی سازه، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی.
بهنود گنجوی هیات علمی دانشگاه مازندران
مجتبی لزگی نظزگاه دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده عمران
میراحمد لشته نشایی
علی لشکری دانشگاه صنعتی شیراز
بابک لشکرآرا دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
محمد علی لطف الهی یقین عضو هیئت علمی دنشگاه تبریز
علی لکی روحانی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
مهدی ماجدی اصل دانشگاه مراغه - دانشکده فنی مهندسی-استادیار
علیرضا مجتهدی آب دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران
علی محبی دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده شیمی
محتشم محبی
احمدرضا محبوبی اردکانی دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی
یعقوب محمدی دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده فنی گروه عمران
یعقوب محمدی دانشگاه محقق اردبیلی
میرعلی محمدی آب گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
نازیلا محمدی دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران
مجید محمدیان آب استاد تمام دانشگاه اتاوا کانادا
علیرضا محمد جعفری صادقی دانشگاه صنعتی سهند - دانشکده عمران
رحمت محمد زاده دانشگاه تبریز – دانشکده عمران – گروه معماری
امین محمودی گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
موسی محمودی صاحبی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
احمد رضا مختاری دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سیداحمد مختاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مریم مختاری دانشکده مهندسی عمران، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد
مه رشک میدانی دانشگاه شهرکرد
3 امیر مدرس عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فرشته مدرسی دانشگاه فردوسی مشهد
رحمت مدندوست عضو هیئت علمی/ دانشگاه گیلان
محمود میری سازه استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلام مرادی خاک دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
جواد مرادلو دانشگاه زنجان
نوربخش میرزایی دانشگاه تهران
علیرضا میرزاگل تبارروشن دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی میرزائی دانشگاه کاشان
رسول میرعباسی نجف آبادی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
سید حمید میرمحمدی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مرتضی مرندی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
محمد مسافری محیط زیست گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
داود مستوفی نژاد سازه استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا مسعودی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی تهران
مسعود مسعودی دانشگاه شیراز
افشین مشکوه الدینی هیات علمی (استادیار)، دانشکده مهندسی ، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی، تهران
منصور مصلی نژاد دانشگاه شیراز- استادیار
محمد رضا مطهری دانشگاه اراک
مهدی مظاهری دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی
موسی مظلوم
محمدصادق معرفت دانشگاه تهران - دانشکده عمران
محمدرضا معرف زاده استادیار دانشگاه امام حسین
صفر معروفی دانشگاه بوعلی سینا همدان
عیسی معروف پور دانشگاه کردستان
علی معصومی دانشگاه خوارزمی
علی رضا معظمی دانشگاه زنجان
مجید معهود عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
محسن مغربی دانشگاه تبریز
خسرو مقتصدآذر نقشه برداری گروه نقشه برداری، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
خسرو مقتصد آذر دانشگاه تبریز - دانشکده مهندسی عمران
علیرضا مقدم گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
محمدنوید مقیم دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی مقیمی دانشگاه فسا
مسعود مکارچیان هیات علمی/دانشکده مهندسی- دانشگاه بوعلی‌سینا
لیلا ملکانی هیات علمی/دانشگاه تبریز
امیر ملک پور استادیار دانشگاه گیلان
علیرضا مناف پور
محمد مناف پور استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
مجید منتصری دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی
ایمان منصوری گروه سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بیرجند
احمد منصوریان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
ناصر منصور شریفلو دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ، تهران، ایران.
قربان مهتابی آب استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مهدی مهدی خانی سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
علی مهدوی هیات علمی گروه عمران دانشگاه اراک
حمید مهرابی نقشه برداری گروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه اصفهان
امیر موافقی سازه مرکز مهندسی مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
یاسر مودی سازه دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین مویدی استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
سیدعلی اکبر موسوی خاک استاد بخش علوم خاک، دانشگاه شیراز
سید مجتبی موسوی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله/تهران ایران
سید مهدی موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
شهرام موسوی آب استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
حسن مومیوند استاد دانشگاه ارومیه - دانشکده فنی گروه مهندسی معدن
رضا نادری
حسین نادرپور دانشیار دانشکده عمران دانشگاه سمنان/معاون دانشکده عمران
ابوالفضل ناصری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
کیارش ناصراسدی سازه عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
سیدصابر ناصر علوی دانشگاه باهنر کرمان
سودابه نامدار
محمد نجف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید با هنر کرمان
محمدامیر نجفقلی پور دانشگاه صنعتی شیراز
عطا الله ندیری دانشگاه تبریز
پیمان نرج آبادی فام دانشگاه بناب
الهه نشاط اسفهلانی استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی سهند
حسین نصیرایی گروه عمران-دانشکده فنی دانشگاه گیلان (رشت-استان گیلان)
هادی نظرپور دانشگاه نوشیروانی بابل
حسین نظم فر محیط زیست هیات علمی/ دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی نعمتی چاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مرتضی نقی پور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جعفر نیکبخت دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی عمران
محمد رضا نیک پور استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
محمد حسین نیک سخن دانشگاه تهران
علیرضا نگهدار خاک دانشگاه محقق اردبیلی
محمود نیلی سازه Civil Eng., Department Faculty of Eng., Bu-Ali Sina University
بهرام نوایی نیا دانشگاه نوشیروانی بابل
روح الله نوری هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
وحید نورانی آب هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه تبریز
سیدجعفر هاشمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه اراک
سید حسن هاشمی محیط زیست عضو هیات علمی دانشگاه علو پزشکی
سیدحمید هاشمی دانشگاه اراک
محمود هاشمی دانشگاه اصفهان
سیدمهدی هاشمی شاهدانی گرایش سازه های آبی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ‍پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سیدابراهیم هاشمی گرمدره دانشگاه تهران
سید آرمان هاشمی منفرد عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
پیمان همامی سازه گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد همتی آب دانشگاه ارومیه
محمد همتی دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی
نادر هویدایی سازه دانشگاه شهید مدنی آذبایجان
نوید هوشنگی نقشه برداری گروه نقشه برداری، دانشگاه اراک
جواد واثقی امیری عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بابک واحددوست
ذکریا واعظی دانشگاه شاهد
عبدالرضا واعظی هیر هیات علمی گروه علوم زمین دانشگاه تبریز
محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس
علیرضا وثوقی استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
وحیدرضا ویردی نژاد دانشیار دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی
میکائیل یوسف زاده فرد دانشگاه تبریز
داریوش یوسفی کبریا عضو هیات علمی- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مدیر مرکز کلی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
مهدی یوسفی نژاد عطاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
مهدی ویس کرمی دانشگاه شیراز
محمدرضا وصالی استادیار/دانشگاه اراک
اصغر وطنی اسکوئی
هدایت ولادی سازه عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
خلیل ولیزاده کامران محیط زیست هیات علمی
رضا وهدانی دانشگاه سمنان