اخبار و اعلانات

اطلاعات درگاه پرداخت اینترنتی نشریه

مولفین گرامی از این پس میتوانید با کلیک روی آدرس زیر، هزینه های بررسی مقاله و یا چاپ را از طریق درگاه اینترنتی پرداخت نمائید.   https://portal.tabrizu.ac.ir/payment?earmark=110498010105

مطالعه بیشتر

آخرین شماره این نشریه با شماره پیاپی 109 (زمستان 1401) جهت دسترسی کاربران گرامی روی سامانه قرار گرفت.

کاربران گرامی، به اطلاع میرساند که آخرین شماره این نشریه با شماره پیاپی 109 (زمستان 1401) جهت دسترسی بر روی سامانه قرار گرفت.

مطالعه بیشتر