تخمین مقاومت فشاری و مقدار نفوذ آب در بتن‌های دارای مواد افزودنی به روش‌های انتقال اصطکاک و محفظه استوانه‌ای

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین

2 پژوهشکده سوانح طبیعی، تهران

چکیده

امروزه آزمون‌هایی که برای اندازه‌گیری حجم نفوذ و تخمین مشخصات مکانیکی بتن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای قابلیت‌های اندکی می‌باشند. لذا روش‌هایی که بتواند با آسیب اندک، مقدار مقاومت فشاری و نفوذپذیری بتن را به‌صورت مستقیم اندازه‌گیری یا ارزیابی نماید مورد نیاز می‌باشد. همچنین می-بایست تأثیر شرایط حاد محیطی بر مصالح جدیدی که امروزه برای کاهش نفوذپذیری بتن به‌وفور در ایران استفاده می‌گردد، مورد بررسی قرار گیرد. برای اندازه‌گیری نفوذپذیری و عمق نفوذ آب در بتن طبق استانداردهای BS-EN-12390-8 و DIN-1048-5، لازم به شکستن نمونه می‌باشد. لذا در این تحقیق از روش‌های نوین محفظه استوانه‌ای و انتقال اصطکاک به ترتیب جهت اندازه‌گیری عمق نفوذ آب و ارزیابی مقاومت فشاری بتن استفاده شده است. از مزیت‌های روش‌های فوق، عدم نیاز به شکستن بتن می‌باشد. مواد افزودنی استفاده شده در بتن‌ها عبارتند از میکروسیلیس الیاف‌دار و میکروسیلیس که در ایران به‌وفور مورد استفاده قرار می‌گیرند. بتن‌های با مقاومتهای مختلف استفاده گردید که تعدادی از آن‌ها تحت شرایط حاد با تعداد چرخه‌های 0، 50، 100 و 150 سیکل ارزیابی گردیدند. با استفاده از معادلات خطی با ضریب همبستگی مناسب، می‌توان مقدار عمق نفوذ آب در بتن و مقدار مقاومت فشاری بتن را بدون نیاز به شکستن نمونه اندازه‌گیری و ارزیابی نمود. افزودن میکروسیلیس الیاف‌دار نیز باعث کاهش مقدار نفوذ آب در بتن به مقدار حدود 50 درصد گردیده است. همچنین تأثیرات چرخه‌های یخ زدن و ذوب شدن با گذشت زمان بر نفوذپذیری کاهش یافته است بگونه‌ای که 70 درصد از افزایش آب نفوذ کرده در بتن در 50 سیکل ابتدایی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of compressive strength and amount of water penetration in concretes with additives using friction transfer methods and cylindrical chamber

نویسندگان [English]

  • Mahmood Naderi 1
  • Ali Saberi Varzaneh 2
  • Majid Parhizkari 1
1 Technical and Engineering Faculty, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 The Institute of Natural Disasters, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the tests that are used to measure the infiltration volume and estimate the mechanical characteristics of concrete have few capabilities. Therefore, methods that can directly measure or evaluate the compressive strength and permeability of concrete with little damage are needed. Also, the effect of acute environmental conditions on new materials that are widely used in Iran today to reduce the permeability of concrete should be investigated. To measure the permeability and water penetration depth in concrete according to BS-EN-12390-8 and DIN-1048-5 standards, it is necessary to break the sample. Therefore, in this research, the new methods of cylindrical chamber and friction transfer were used to measure the depth of water penetration and evaluate the compressive strength of concrete, respectively. One of the advantages of the above methods is that there is no need to break concrete. Additives used in concrete include fibrous microsilica and microsilica, which are widely used in Iran. Concretes with different resistances were used, some of which were evaluated under acute conditions with the number of cycles of 0, 50, 100 and 150 cycles. The addition of fibrous microsilica has also reduced the amount of water penetration in concrete by about 50%. Also, the effects of freezing and thawing cycles on permeability have decreased with the passage of time, so that 70% of the increase of water penetrated into concrete occurred in the first 50 cycles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-situ methods
  • mechanical characteristics
  • additives
  • concrete