موضوعات = خاک
بررسی اثر جایگزینی زئولیت و خاکستر سبوس برنج با کانی های مختلف رسی بر رفتار خاک های آلوده

دوره 53.3، شماره 112، آذر 1402، صفحه 93-105

10.22034/jcee.2022.51615.2147

سید علیرضا نصرتی؛ علیرضا نگهدار؛ حسن نگهدار؛ مهدی سیاوش نیا


تأثیر ریزشمع های زیستی در بهسازی خاک ماسه ای

دوره 53.2، شماره 111، شهریور 1402، صفحه 157-167

10.22034/jcee.2022.49388.2105

محمد نوران بخش؛ کاظم برخورداری؛ سمیه قاسمی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای

دوره 53.1، شماره 110، خرداد 1402، صفحه 67-76

10.22034/jcee.2021.40926.1955

مرتضی عسکری؛ احد باقرزاده خلخالی؛ مسعود مکارچیان؛ نوید گنجیان


ارزیابی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی و شکل ذرات بر رفتار مکانیکی خاک های دانه ای

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 35-48

10.22034/jcee.2021.36723.1874

نازنین محبوبی مطلق؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ علی نورزاد


شبیه‌سازی لرزه‌ای مونوپایل‌های فراساحلی تحت بار موج در خاک ماسه‌ای

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 59-74

10.22034/jcee.2021.34446.1906

علی عسگری؛ شکوفه السادات علوی؛ علی اکبر گلشنی


تأثیر دیواره قوسی بر پایداری و تغییرشکل گودهای عمیق شهری

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 191-201

10.22034/jcee.2021.18812.1459

سعید غفارپور جهرمی؛ یاسمن دهقان بنادکی