مدل سازی عددی پاسخ دینامیکی و اثر زلزله های های حوزه دور و نزدیک بر ایستگاه مترو واقع در مجاورت گسل (مطالعه موردی ایستگاه‌های خط2 مترو تبریز)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز، ایران

2 گروه مهندسی نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز

چکیده

گسترش استفاده از فضاهای زیرزمینی در شهرها لزوم توجه به طراحی آن در شرایط اضطراری نظیر زلزله، انفجار و غیره را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در این مقاله 4 ایستگاه خط2 متروی تبریز، ایستگاه فهمیده، باغمیشه ، میدان عباسی و دانشگاه آزاد که در مسیر توسعه شمالی خط 2 متروی تبریز هستند، انتخاب شده‌اند. ازجمله عوامل مؤثر در پایداری این ایستگاه‌ها، وضعیت زمین‌شناسی، ویژگی‌های ژئومکانیکی خاک، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مصالح بکار رفته، بارهای ترافیکی، مقدار جابجایی‌ها در سازه و در خاک و تعیین مقدار نشست سطح زمین است. با در نظر گرفتن مقدار و میزان تأثیرگذاری این عوامل و به‌کارگیری آن‌ها با روش تحلیل عددی المان محدود پایداری ایستگاه‌های موردنظر با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS در 2 حالت ( بررسی شده است. همچنین تحلیل‌ها با در نظر گرفتن 4 شتاب‌نگاشت از چهار زلزله مختلف اتفاق افتاده در گذشته انتخاب شده که سه مورد ورزقان و کوبه و چی چی نزدیک گسل و زلزله ایمپریال دور گسل می‌باشد.

طبق تحلیل‌های انجام شده، اثر شتاب بر روی خاک بیشتر بوده (هم در زلزله دور و هم نزدیک) ولی در زیرخاک و سازه شتاب یکسانی رخ‌داده است. اثر زلزله دور دو برابر زلزله های نزدیک گسل در جابه‌جایی جانبی طول سازه است. با افزایش ارتفاع سازه تنش سازه در زلزله‌های دور و نزدیک بیشتر می‌شود. مقدار نیرو برشی در نقاط مختلف سازه در زلزله دور نسبت به زلزله نزدیک بیشتر است و همچنین نشست سازه در زلزله ورزقان در ایستگاه‌های مطرح‌شده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical modeling of dynamic response and effect of near and far field earthquake of urban railway Station near to fault region (case study: line 2 urban railway Stations)

نویسندگان [English]

  • Alireza Abbasnejad 1
  • Abolfazl Shahamat 2
1 Marand Technical Faculty, University of Tabriz
2 Marand Technical Faculty, University of Tabriz
چکیده [English]

It advocates feasibility to designer or construction executor to investigate the stability of on structure before construction may be solve any trouble .design engineer and responsible of subway structure can obtain important findings about structure stability and equipment required to protection d, wry construction .4 stations include: Fahmideh, Baghmishe , Abbasi square , Azad university are located in line 2 Tabriz subway. Fahmideh station is located in commercial area and bagmishe station in fish market , Abbasi station in Abbasi square and Azad university station. There are several parameters effective in stability of these stations include of site geological condition , soil geomechnaics structural element characteristics , traffic loading , soil & structure displacement and ground subsidence. Regard to amount of these characteristic and application of the in F.E.M, it was analysis aborementened stations stability with ABAQUS the analysis were completed in 2 status ( one status for 3-story concrete underground station of Fahmideh , Bagmishe & Abbasi another station were taken for 2- story concrete station of Azad university station).It, also was accomplished analysis with 4 set of acceleration records for each model. The records were related to North-ridge , Kobe and Chi-Chi Taiwan as a near field earthquake and Imperial Valley as a far field .The records were scaled to Tabriz seismic condition then were used in analysis. The response of displacements , ground subsidence above station , sheer and axial forces and stresses were determined and presented in graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Line 2 Tabriz subway
  • subway underground station
  • dynamic analysis of underground structure
  • ABAQUS
  • F.E.M
  • near field seismic analysis