موضوعات = خاک
تعداد مقالات: 12
1. بررسی خواص مکانیکی ماسه تثبیت شده با سیمان و زئولیت با استفاده از آزمایش برش ساده مونوتونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1399

10.22034/jcee.2020.39108.1931

عبدالحسین حداد؛ یاسر جعفریان؛ ایمان امیری


3. اثر دما بر ضریب نفوذپذیری خاک رسی متراکم و عایق رسی ژئوسینتتیک (GCL)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22034/jcee.2021.37135.1902

مهدی قلیخانی؛ کاظم بدو


4. تاثیر دیواره قوسی بر پایداری و تغییر شکل گودهای عمیق شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/jcee.2021.18812.1459

سعید غفارپور جهرمی؛ یاسمن دهقان بنادکی


5. ارزیابی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی و شکل ذرات بر رفتار مکانیکی خاک های دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.36723.1874

نازنین محبوبی مطلق؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ علی نورزاد


6. شبیه‌سازی لرزه‌ای مونوپایل‌های فراساحلی تحت بار موج در خاک ماسه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.34446.1906

علی عسگری؛ علی اکبر گلشنی؛ شکوفه السادات علوی


7. اثر محیط منفرد و مختلط بیولوژیکی بر خواص مکانیکی-هیدرولیکی ماسه‌‌بادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.27050.1658

مرتضی خالقی؛ محمدعلی روشن ضمیر


8. تخمین خصوصیات مکانیکی به روش آنالیز آماری، شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون بردار پشتیبان «مطالعه موردی: نمونه­ های مرتبط به ساختگاه سد مخزنی گدار-خوش»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22034/jcee.2021.42122.1969

امیر آزادمهر؛ محمد رضا مطهری؛ هورمان غروی؛ محسن صفاریان


9. بررسی رفتار مقاومتی تثبیت خاک‌های مارن و لایروبی با سرباره‌های فولادی کوره‌‌ قوس الکتریکی و کوره اکسیژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/jcee.2021.45077.2019

ایرج رحمانی؛ مسعود صادق‌پور منفرد؛ عطا آقایی آرایی


10. شبیه سازی سه بعدی پی باکت توربین بادی فراساحلی تحت شرایط بار استاتیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.36567.1871

پویان باقری؛ مسیح ذوالقدر؛ سیدمحمدعلی زمردیان


11. بررسی تأثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت، حدود اتربرگ و نفوذپذیری در خاک رس تثبیت شده با سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

10.22034/jcee.2021.44697.2009

سجاد توکلی؛ محمدحسین امین فر؛ احمد هاشم زاده


12. بررسی آزمایشگاهی تأثیر لایه نازک افقی بر ظرفیت باربری پی دایره‌ای در خاک ماسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.22034/jcee.2021.40926.1955

مرتضی عسکری؛ احد باقرزاده خلخالی؛ مسعود مکارچیان؛ نوید گنجیان