پارامترهای مقاومت فشاری، برشی و داوم در برابر سیکل‌های ذوب و یخبندان ماسه لای دار بهسازی شده با نانوسیلیس و الیاف بازالت

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

چکیده

امروزه یکی از مشکلات اساسی در پروژه‌های عمرانی و ژئوتکنیک، مرتبط با خاک در محل پروژه می باشد که در آن خاک بعنوان یک مصالح طبیعی، مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارده را نداشته باشد. خاک طبیعی موجود در محل پروژه‌ها در بعضی مناطق حتی اگر مناسب برای ساخت و ساز نیست، با استفاده از روش‌های نوین می توان خصوصیات ژئوتکنیکی و فیزیکی آن ارتقا داد. در این مقاله، اثر الیاف بازالت و نانوسیلیس بعنوان یک مصالح جدید بر روی مقاومت فشاری و پارمترهای مقاومت برشی نمونه‌های ماسه‌ای لای‌دار با استفاده از آزمایش تک محوری و سه محوری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‌های تک محوری نشان می‌دهد که اضافه شدن الیاف یا نانوسیلیس هر دو باعث افزایش مقاومت فشاری نمونه‌ها شده است، اگر چه اثر نانوسیلیس در افزایش مقاومت تک محوری با گذشت زمان بیشتر از اثر الیاف است. ترکیب الیاف بازالت و نانوسیلیس می‌توان اثر مهمتری بر روی افزایش مقاومت تک محوری نمونه ‌‌ها داشته باشد. نتایج آزمایشهای سه محوری استاتیکی افزایش پارامترهای مقاومت برشی نمونه‌ها را به ازای اضافه شدن الیاف و نانوسیلیس نشان می‌دهد. همچنین اعمال سیکل‌های ذوب و یخبندان تا حدودی باعث کاهش پارامترهای مقاومت فشاری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compressive, shear and durability parameters against freeze-thaw cycles of silty sand improved with nano-silica and basalt fibers

نویسندگان [English]

  • Hamid Alizadeh kakroudi
  • Meysam Bayat
  • Bahram Nadi
Department of Civil Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran
چکیده [English]

Today, one of the basic problems in civil and geotechnical projects is related to the soil in the project site, where the soil, as a natural material, does not have enough resistance to withstand the loads. Even if the natural soil available at the project sites in some areas is not suitable for construction, its geotechnical and physical characteristics can be improved by using modern methods. In this article, the effect of basalt fibers and nanosilica as a new material on the compressive strength and shear strength parameters of layered sand samples has been investigated using USC and triaxial tests. The results of UCS tests show that the addition of fibers or nanosilica both increased the compressive strength of the samples, although the effect of nanosilica in increasing the UCS strength over time is greater than the effect of fibers. The combination of basalt fibers and nanosilica can have a more important effect on increasing the UCS strength of the samples. The results of triaxial static tests show an increase in the shear strength parameters of the samples due to the addition of fibers and nanosilica. Also, the application of freeze-thaw cycles has reduced the compressive strength parameters to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compressive strength
  • Shear strength parameters
  • Sand
  • Nano-silica
  • Basalt fiber