بررسی اثر جهت گیری تراشه لاستیک بر مقاومت برشی مخلوط ماسه-تراشه لاستیک

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران

چکیده

استفاده از تراشه لاستیک به عنوان افزودنی به خاک یکی از گزینه‌های بکارگیری لاستیک‌های فرسوده است. تراشه به دلیل شکل پولکی هنگام اختلاط با خاک به صورت افقی قرار می‌گیرد و از این رو معمولاً در پژوهش‌ها اثر زاویه‌داری تراشه لحاظ نشده است. در این پژوهش مطالعات آزمایشگاهی بر روی ماسه مسلح شده با تراشه‌های لاستیکی انجام شده است. بررسی اثر زاویه‌داری تراشه‌های لاستیکی و درصد حجمی تراشه بخش‌های اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. برای تأمین زاویه‌داری از یک قالب ابتکاری استفاده شده است. جهت مسلح سازی خاک از تراشه با درصدهای حجمی 0، 20، 40، 60 و 100 درصد استفاده گردیده و تراشه‌های لاستیک در زوایای 0، 25 و 50 درجه نسبت به افق در نمونه قرار گرفتند. نمونه‌ها به وسیله آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس با ابعاد 30×30 سانتی‌متر تحت سه سربار 30، 80 و 160 کیلو پاسکال مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که با افزایش تنش عمودی و همچنین افزایش زاویه‌داری، مقاومت برشی مخلوط ماسه-تراشه لاستیک افزایش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که نمونه با 60% تراشه لاستیک بالاترین مقاومت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of chips orientation on the shear strength of sand-rubber chips mixture

نویسندگان [English]

  • Moslem Alikhani
  • Mohsen Asadi
Department of civil engineering, Faculty of Civil engineering, Sirjan university of technology, Sirjan, Iran
چکیده [English]

Using tire chips as an additive to the soil is an option for reusing of the scrap tires. Due to its disk-shape, the rubber chip generally lies horizontally when it is mixed with the soil, however the effect of the chips orientation has rarely been investigated previously. In this research, the behavior of reinforced sand with rubber chips has been studied. The main variables are the rubber content and chip orientation. To maintain the orientation of chips, a novel mold has been employed. The varying rubber contents include 0, 20, 40, 60, and 100 percent by volume of the solids, and the rubber chip orientations are 0, 25, and 50 degrees. The specimens were sheared by a large direct shear test machine with the dimensions of 30 cm by 30 cm by 20 cm under three normal stresses of 30, 80, and 160 kPa. The results show that by increasing the vertical stress and the chip orientation, the shear strength of the mixture increases. By comparing the strengths, it is revealed that the sample with 60 % of rubber chip shows the highest shear strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rubber chip
  • large-scale direct shear machine
  • chip orientation
  • friction angle
  • reinforcement