بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی

دوره 47.2، شماره 87، شهریور 1396، صفحه 11-20

آیسان پورجعفر؛ هوشنگ کاتبی؛ مسعود حاجی علیلوی بناب


بررسی حذف فلوراید از آب توسط یک نوع آلومینای فعال اصلاح‏شده با ترکیباتی آهنی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 13-20

پری باقری اردبیلیان؛ محمد مسافری؛ علی شریفیان


مطالعه عددی اثر آبشکن‌های مستغرق بر الگوی امواج (مطالعه موردی: دهنه سر سفیدرود)

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 13-24

حامد افسوس بی ریا؛ میراحمد لشته نشایی؛ عطاالله غبرایی؛ میرعبدالحمید مهرداد


معیاری برای مقاومت برشی خاک‌های سست سیمانه شده

دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 13-21

10.22034/ceej.2018.8235

احد اوریا؛ مسعود رنجبرنیا؛ داریوش واعظی‌پور


بررسی عملکرد الیاف پلی‏پروپیلنی در ساختار بتن غلتکی

دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 15-24

---

علی فروغی اصل؛ وهاب نادری زرنقی


کاربرد جداسازهای سربی- لاستیکی به عنوان میراگرهای برشی

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 15-26

حبیب سعید منیر؛ کیوان زینالی


رفتار لرزه‌ای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 15-28

اشرف ذکری؛ محمدحسین امین فر؛ عباس قلندرزاده؛ محمدعلی لطف اللهی یقین