مطالعه عددی اثر آبشکن‌های مستغرق بر الگوی امواج (مطالعه موردی: دهنه سر سفیدرود)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی مهندسی، گروه عمران، دانشگاه گیلان

چکیده

ساخت آبشکن­های مستغرق یکی از جدیدترین روش­ها در تثبیت سواحل بوده و کمتر مورد توجه محققین قرار گرفته است. دانش عملی طراحی آبشکن­های مستغرق و اثرات آن بر موج انتقالی، جریان و تغییرات خط ساحلی کافی نبوده و در حال توسعه می­باشد. تاکنون تحقیقات زیادی برای درک بهتر الگوی امواج برای آبشکن­ها صورت گرفته است، اما مطالعات در مورد آبشکن­های مستغرق در یک محدوده ساحلی، کمتر مورد توجه بوده است. از آن­جایی که مسئله تثبیت و احیای سواحل از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد، ضرورت مطالعات بیشتر در این زمینه احساس می­شود. بنابر این دستیابی به پارامترهای موج در محدوده منطقه دهنه سر سفیدرود با استفاده از مدل­سازی عددی می­تواند اطلاعات مفیدی در زمینه طراحی و جانمایی آبشکن­ها، ملاحظات محیط زیستی، رسوب و فاکتورهای عمده در اختیار قرار دهد. در این پژوهش، با شبیه­سازی عددی الگوی امواج به کمک نرم­افزار  Mike 21 در اطراف آبشکن­های مستغرق و مقایسه آن با آبشکن­های غیر مستغرق، به مطالعه استهلاک انرژی ناشی از تشکیل چرخابه­ها و بررسی ارتفاع امواج تشکیل شده در حوالی سازه پرداخته شده است. در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تأثیر ارتفاع تاج آبشکن بر ارتفاع امواج بوده است که نتایج بیانگر این هستند که با افزایش تراز تاج آبشکن در بالادست سازه با افزایش ارتفاع امواج روبرو هستیم و در محدوده میان آبشکن­ها این ارتفاع کاهش یافته در نتیجه می­تواند سبب تجمع بیشتر رسوبات گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Submerged Groynes Impact on Wave Pattern (Case Study: Dahane SAR Sefidrood)

نویسندگان [English]

  • Hamed Afsoos Biria
  • Mir Ahmad Lashteh Neshaei
  • Ataollah Ghabraia
  • Mir Abdolhamid Mehrdad
Department of Civil Engineering, University of Guilan, Guilan, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Submerged and non-submerged groynes
  • Wave pattern
  • Dahane Sar Sefidrood
  • Crest height
[1]        Remya, P. G., Kumar, Raj., Basu, Sujit., Sarkar, A., "Wave Hindcast Experiments in the Indian Ocean using MIKE 21 SW Model", J. Earth Syst. Sci. 121, Indian Academy of Sciences, 2012, No. 2, pp. 385-392.
[2]        Babu, M. T., Venthamonny, P., Ebrlich, D., "Modelling Tide-driven Currents and residual Eddies in the Gulf of Kachchh and their Seasonal Variability A Marine Environmental Planning Perspective", Ecol Model,2005, 184, pp.299-312.
[3]        Saavedra, I., Lopez, J., Marunez, R., "Dynamic Wave Study of Flow in Tidal Channel System of San Juan River", Journal of Hydraulic Engineering, 2003, 129, pp.519-526.
[4]     سازمان نقشه­برداری ایران، اطلاعات هیدروگرافی منطقه دهنه سر سفیدرود سال­های 1991 و 2010 میلادی.
[5]        General Directorate of Coast and Port Engineering, Iranian Sea Wave Modelling (ISWM), Caspian Sea. Iran Port and Maritime Organization, 2003, Vol. 2.
[6]        Van Rijn, L. C., "Principles of Sediment Transport in Rivers, Estuaries and Coastal Sea-Aqua Publications, 111", Amsterdam, the Netherlands, 1993.
[7]        Danish Hydraulic Institute, "MIKE 21 User Guide and Reference Manual", Denmark, DHI, 2007.
[8]        D’Angremond, K., Van der Meer, J. W., De Jong, R. J., "Wave Transmission at Low-Crested Structures", Proc. 25th Int, Conf, on Coastal Engineering, ASCE, 1996, 2418-2427.
[9]        Pelnard & Considere, R., "Essai de Theoti de I’tvolution Des forms de Ravage en Plages de Sables et de Galets", Societe Hydro technique de France, I Verne Joumtes de L’Hydraulique, Question III, rapport I, 1956, pp.289-298.
[10]         Shore Protection Manual, Coastal Engineering Research Center, U.S.Army Crops of Engineering, Washington DC, 1992