ارزیابی و مقایسه عملکرد برکه‌های اختیاری سری و موازی در تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان)

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران دانشگاه اصفهان

2 رئیس اداره بهره‌برداری و توسعه فاضلاب دلیجان، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

3 رئیس گروه بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

4 معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

چکیده

با توجه به ظرفیت موجود در تصفیه‌خانه فاضلاب دلیجان، عملکرد بلندمدت برکه‌های تثبیت (بی‌هوازی و اختیاری) در مقیاس و شرایط واقعی ارزیابی شده و تاثیر چیدمان برکه‌های اختیاری بصورت سری با موازی مورد مقایسه قرار گرفت. در این تصفیه‌خانه همچنین اثر پیش‌هوادهی در ارتقای عملکرد برکه‌های اختیاری بصورت پایلوت کنترل شد. بدین منظور، داده‌های آزمایشگاهی (1387 تا 1400)، به همراه نتایج آزمایش‌های تکمیلی برای پارامترهای BOD، COD، TSS، TKN و کلیفرم مدفوعی در شرایط بهره‌برداری از برکه‌های اختیاری بصورت سری و موازی و در دوره‌های سرد و گرم سال با نرم‌افزار Minitab مورد مقایسه قرار گرفت. عملکرد متوسط برکه تثبیت دلیجان در حذف BOD و COD فاضلاب به ترتیب 79% و 78% می‌باشد. تفاوت عملکرد برکه‌های اختیاری نیز در حذف این ترکیبات در دو حالت سری و موازی تا سطح 95% معنی‌داری قابل ملاحظه نیست (بین 65 تا70%). اما نتایج بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد که عملکرد برکه‌های سری در حذف ترکیبات زودتجزیه‌پذیر، بویژه در دوره سرد سال، بالاتر است. در این دوره نسبت BOD به COD پساب خروجی در برکه‌های اختیاری سری 10% و غلظت TSS پساب خروجی از این واحدها 19% کمتر از برکه‌های موازی است. همچنین میزان حذف TKN در شرایط سری نسبت به موازی 13% بیشتر است. بعبارت دیگر، چیدمان سری می‌تواند تصفیه کاملتری از فاضلاب به نسبت شرایط موازی ارائه دهد. همچنین مشخص شد پیش‌هوادهی برکه‌های اختیاری موازی می‌تواند توانمندی این سیستم را در دوره سرد سال برای کاهش نسبت BOD به COD و غلظت TKN به ترتیب 26% و 10% ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation and Comparison of Facultative Ponds in Series and Parallel for Domestic Wastewater Treatment (Case study: Delijan WWTP)

نویسندگان [English]

  • Shervin Jamshidi 1
  • Majid Moradkhani 2
  • Mohammadali Zarei 3
  • Mehran Mamaghani nejad 4
1 Department of Civil Engineering, University of Isfahan
2 Markazi Province Water and Wastewater Company, Arak, Iran
3 Markazi Province Water and Wastewater Company, Arak, Iran
4 Markazi Province Water and Wastewater Company, Arak, Iran
چکیده [English]

The performance of waste stabilization ponds, including anaerobic and facultative ponds (FP), was evaluated in long term, full scale and real operating conditions of Delijan wastewater treatment plant. Here, the primary objective was to compare the impacts of FPs layout in series (S) and parallel (P). Moreover, the effectiveness of FP pre-aeration was also testified in pilot scale. For these purposes, the experimental results with supplementary analysis (2008-2021) of BOD, COD, TSS, TKN, and fecal coliform were compared in S and P scenarios in both cold and warm seasons through Minitab 19 software. The average BOD and COD removal efficiencies of this WWTP were 79% and 78%, respectively in which their differences in S and P scenarios (65%-70%) were not significant for FPs with 95% confidence interval. However, evaluations showed that FPs with S layout has more reliable performance, particularly in cold seasons. Here, BOD/COD ratio and TSS concentration of treated wastewater were 10% and 19% less than FP with P formation. In addition, TKN removal was 13% higher in FPs with S layout. In a nutshell, S formed FPs could remove biodegradable compounds more completely than P layout. Pre-aeration could also improve TKN removal about 10% and reduce BOD/COD ratio about 26%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodegradability
  • Facultative bacteria
  • Organic compound
  • Pre-aeration
  • Waste stabilization pond (WSP)