بررسی تأثیر خطای ساخت تیر پیوند میانی در رفتار اتصالات قاب‌های خمشی فولادی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

قاب ­های خمشی فولادی با اتصالات درختی یکی از رایج ­ترین روش­ های ساخت می­ باشد که در آن قسمت میانی تیر در حین ساخت به ستون­ ها وصله می­ شود. گاهی طول تیر پیوند میانی بعد از ساخت با اندازه مندرج در نقشه ­های اجرایی تطبیق نداشته و بنابراین در محل وصله فلنجی تیرها فاصله­ ای بین ورق­ های انتهایی مشاهده می ­شود. این فاصله درصورتی‌که ناچیز باشد، نادیده گرفته شده و با وارد کردن نیرو به اعضا و سفت کردن پیچ ­ها حذف می ­شود. در پژوهش حاضر تأثیر مقادیر مختلف خطای ساخت مربوط به طول تیر پیوند میانی بر روی رفتار اتصالات ستون درختی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا اثر خطای ساخت مذکور در یک قاب خمشی فولادی، توسط نرم ­افزار SAP2000 در نظر گرفته شد و نیروهای داخلی ایجادشده در اعضا استخراج گردید. سپس رفتار غیرخطی مدل­ های سه بعدی از اتصال درختی یک تیر به ستون کناری از این قاب ­ها تحت اثر نیروهای ناشی از خطای ساخت، با نرم ­افزار اجزای محدود ANSYS Workbench مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می­ دهد در قاب­ هایی که صلبیت خمشی ستون­ ها بالا می­ باشد، تأثیر خطای ساخت بیشتر بوده و نیروی محوری قابل‌توجهی در تیرها ایجاد می­ گردد. در اثر این کشش محوری فشار تماسی اولیه بین ورق­ های وصله تیر کاهش می ­یابد و این کاهش منجر به افت مقاومت برشی اصطکاکی وصله تیرها می ­شود. همچنین خطای ساخت تیر پیوند میانی موجب ایجاد تنش ­های قابل‌توجهی در سخت­ کننده ­هایِ ورق انتهاییِ متصل به تیر پیوند میانی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effect of the Middle Link Beam Construction Imperfection on the Behavior of Connection in Steel Moment Frames

نویسندگان [English]

  • Masoud Hoseinzadeh Asl
  • Vahid Ghaffari
Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Geometric imperfections that occur due to the inevitable errors during the fabrication process or erection of structural members, may affect the performance of the steel structure. One of the most common and very efficient shop-welded and field bolted systems is the column-tree moment connection system. Sometimes, in the implementation of the moment-resisting frames with column-tree connections, the middle link beam length after the fabrication does not match with inserted dimension in shop drawing completely and a gap can be seen between the splice plates in beam to beam end-plate bolted splice connection, as shown in Fig. 1. The aim of this study is to investigate the effect of different values of the construction imperfections of the middle link beam length on the behavior of column-tree connections. For this purpose, firstly, the effect of the middle link beam construction imperfection in three steel moment-resisting frames with different stories and bays are considered by using SAP2000 software and the values of internal forces in members are extracted. Secondly, non-linear behavior of three-dimensional models of single-sided beam-to-column connection from these frames are investigated by using ANSYS Workbench finite element software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing error
  • End plate splice
  • Steel moment frame
  • Finite element
AISC 358, ANSI, “Prequalified connections for special and intermediate steel moment frames for seismic applications”, 2010.
ANSYS® Academic Research, Release 18.1, “Help System, Coupled Field Analysis Guide”, ANSYS, Inc, 2020.
Astaneh-Asl A, “Seismic design of steel column-tree moment-resisting frames”, Structural Steel Educational Council, 1997.
CSI, SAP2000, “Integrated finite element analysis and design of structures basic analysis reference manual”, Computers and Structures Inc, Berkeley, CA, USA, 2018.
Lee K, Li R, Chen L, Oh K, Kim KS, “Cyclic testing of steel column-tree moment connections with various beam splice lengths”, Steel and Composite Structures, 2014, 16 (2), 221-31.
Mann AP, Morris LJ, “Lack of fit in high strength bolted connections”, Journal of Structural Engineering, 1984, 110 (6), 1235-52.
Oh K, Li R, Chen L, Hong SB, Lee K, “Cyclic testing of steel column-tree moment connections with weakened beam splices”, International Journal of Steel Structures, 2014, 14 (3), 471-8.
Ohtori Y, Christenson RE, Spencer Jr BF, Dyke SJ, “Benchmark control problems for seismically excited nonlinear buildings”, Journal of Engineering Mechanics, 2004, 130 (4), 366-85.
Shi Y, Shi G, Wang Y, “Experimental and theoretical analysis of the moment-rotation behaviour of stiffened extended end-plate connections”, Journal of Constructional Steel Research, 2007, 63 (9), 1279-93.