بررسی رفتار تجربی گروه شمع بلند و کوتاه با هد گیردار تحت بار جانبی

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

چکیده

گروه شمع تحت بار جانبی اغلب یکی از مسائل مهم در بررسی پی­ها می­باشد. در گروه شمع تحت بار جانبی، رفتار هر شمع از شمع­های مجاور تأثیر می­پذیرد. پارامتر فاصله مرکز به مرکز شمع­ها در گروه شمع، اندرکنش شمع- خاک- شمع را تحت تأثیر قرار داده و تعیین کننده در مقاومت جانبی پی­ها می­باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش PIV(Particle Image Velocimetry)، شمع­های کوتاه و بلند با فواصل متغیر مرکز به مرکز شمع­ها مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­ها روی مدلی با مقیاس کوچک در آزمایشگاه انجام شد. در این مدل، گروه شمع 2x1 با فواصل 1 تا 4 برابر پهنای شمع درون خاک ماسه­ای خشک بد دانه­بندی شده که در سست­ترین حالت قرار داشت، انجام گرفت. شمع­های مورد استفاده از نوع آلومینیومی بوده و اتصال هد شمع­ها به کلاهک به صورت گیردار بود. تحلیل و بررسی نتایج نشان می­دهد که با افزایش فاصله شمع­ها در گروه از 1 تا 4 برابر پهنای شمع، ظرفیت باربری جانبی گروه شمع افزایش می­یابد، همچنین اثر گروه برای شمع بلند مؤثرتر از شمع کوتاه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Movement on Surface of Soil and Lateral Capacity of Single Pile Group for Long and Short Pile

نویسندگان [English]

  • Aysan Poorjafar 1
  • Hooshang Katebi 1
  • Masoud Hajialilue Bonab 2
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
2 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
چکیده [English]

     Pile groups mostly are used for translating the load of structures to soil and a pile cap is used on the top of the group. Lateral loading in designing pile group is important. In pile group under lateral loading, each pile is influenced by neighboring piles. The spacing between piles has an important effect on lateral bearing capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pile group
  • lateral loading
  • fixed-head
  • Geo PIV
Ercan A, “Behavior of pile groups under lateral loads”, MSc Thesis, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Middle East Technical University, Turkey, 2010.
مرندی م، نیلق ع، "بررسی رفتار شمع تحت نیروهای افقی در داخل خاک­های لایه­ای با استفاده از روش المان محدود" یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران، دانشگاه هرمزگان، 1383.
Brown DA, Morrison C, Reese LC, “Lateral load Behaviour of pile group in sand”, ASCE Journal of Geotechnical Engineering, 1988, 114 (11), 1261-1276.
Rollins KM, Olsen RJ, Egbert JJ, Jensen DH, Olsen KG, Garrett BH, “Pile spacing effects on lateral pile group behavior: Analysis”, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2006, 132 (10), 1272-1283.
Ilyas L, Leung CF, Chow YK, Budi SS, “Centrifuge model study of laterally loaded pile groups in clay”, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2004, 130 (3), 274-283.
Simone P, “Head embedment in Broms pile lateral capacity theory for cohesionless soils”, Computers and Geotechnics, 2012, 43, 51-60.
White DJ, Take WA, Bolton MD, “Soil deformation measurement using particle image velocimetry (PIV)”, Geotechnique, 2003, 53 (7), 619-631.