تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 41-49

قادر صدقی متنق؛ مجید برقیان؛ مسعود فرزام


ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتور

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 41-53

10.22034/jcee.2020.9812

محمدتقی بلوری بزاز؛ جعفر بلوری بزاز


ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها

دوره 53.1، شماره 110، خرداد 1402، صفحه 44-54

10.22034/jcee.2020.41595.1961

جبیبه هراتی؛ مسعود کیادلیری؛ احمد توانا؛ آپتین راهنورد؛ رضا امیرنژاد


پیش‌بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22034/jcee.2021.31917.1763

مسعود تابش؛ مهدی ملارمضانی؛ اکبر شیرزاد؛ نیوشا راثی فقیهی


تأثیر نانو‏سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 35-45

شبنم فیروزمکان؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ تقی عبادی؛ حامد بهرامی


روش ذرات نخبه در بهینه سازی گسسته سازه ها

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 39-48

10.22034/jcee.2019.9479

رضا سجودی زاده؛ سعید قلی زاده قلعه عزیز


استفاده از راکتور بیولوژیکی MBBR حاوی مدیایKaldness در تصفیه نفتاب

دوره 51.2، شماره 103، تیر 1400، صفحه 41-49

10.22034/jcee.2020.25824.1621

حدیث حائری؛ فرشید پژوم شریعتی؛ فرهاد قادری


برآورد تغذیه‌ طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل)

دوره 48.1، شماره 90، خرداد 1397، صفحه 43-52

10.22034/ceej.2018.7576

حسین غفاری؛ علی رسول زاده؛ مجید رئوف؛ اباذر اسمعلی عوری


تجزیه فتوکاتالیستی فنل از آب با استفاده از نانوذره TiO2 تثبیت شده در حضور اشعه UV‎

دوره 48.4، شماره 93، بهمن 1397، صفحه 43-49

10.22034/ceej.2019.8508

الهه فقیه نصیری؛ داریوش یوسفی کبریا؛ فرهاد قادری


بررسی رفتار بتن تازه در سطوح شیب‏ دار

دوره 43.3، شماره 72، آذر 1392، صفحه 45-55

--

علی فروغی اصل؛ سیدمحمدجواد موسوی درچه ای


تأثیر دانه‌بندی مصالح بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی

دوره 45.4، شماره 81، اسفند 1394، صفحه 45-57

ابراهیم سنگ سفیدی؛ مریم سنگ سفیدی؛ حسن زیاری


تحلیل تنش اطراف تونل توسط نگاشت همد‌یس

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 45-52

10.22034/ceej.2019.9654

مهدی زمانی لنجانی


تصفیه خاک‌های آلوده به گازوئیل به روش ازن‌زنی

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 45-57

10.22034/jcee.2020.29309.1704

سمیرا کریم؛ نادر مختارانی


بررسی عددی رفتار بتن تحت اثر حریق

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 45-60

10.22034/jcee.2020.26438.1639

احسان دهقانی؛ وحیدرضا افخمی


تحلیل رفتار مکانیکی- حرارتی شمع‌های مبدل حرارت با مدل سازی عددی

دوره 53.3، شماره 112، آذر 1402، صفحه 46-59

10.22034/jcee.2021.47154.2057

محمد رضا جدیری؛ امیر حسن رضایی فرعی؛ حامد فرشباف آقاجانی


بررسی مؤلفه‌های زلزله‌های دوگانه آذربایجان در امتدادهای اصلی

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 47-56

حیدر ملک زاده؛ حسین غفارزاده


شبیه‌سازی عددی انتشار موج ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی قائم

دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 47-59

بایرامعلی محمدنژاد؛ محمدابراهیم فاطمی کیا؛ جواد بهمنش؛ مجید منتصری