ارزیابی عددی و آزمایشگاهی اثر دانه بندی و شکل ذرات بر رفتار مکانیکی خاک های دانه ای

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 35-48

10.22034/jcee.2021.36723.1874

نازنین محبوبی مطلق؛ احمدرضا محبوبی اردکانی؛ علی نورزاد


تأثیر سیلت در خصوصیات رطوبتی ماسه غیر اشباع

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 37-45

10.22034/ceej.2018.7910

هادی علی اشرفی؛ کاظم بدو


مدیریت آب شهری تبریز با تأکید بر قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم ارتقاء یافته مجموعه ذرات

دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 39-49

---

مهدی ضرغامی؛ حسن حاجی کاظمیان؛ محمدعلی بادامچی زاده؛ محمدعلی قربانی


کاربرد فرآیند ازناسیون در تصفیه شیرابه حاصل از زباله‌گاه

دوره 44.3، شماره 76، آذر 1393، صفحه 39-45

مریم شعبانی؛ اسماعیل فاتحی فر؛ علی برادر خوش فطرت؛ داود کاه فروشان


بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی موج‏ دار

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 41-51

مرتضی نقی پور؛ مهدی نعمت زاده؛ رضا عباس زاده؛ مرتضی حسینعلی بیگی


طول وصله در تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای پلیمری الیافی (FRP)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 41-54

مهراله رخشانی مهر؛ محمدرضا اصفهانی؛ سیدروح الله موسوی


تخمین ابعاد حفره آبشستگی تحت اثر جت قائم دایره‌ای مستغرق

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 41-50

بابک لشکرآرا؛ علی لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم


تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 41-49

قادر صدقی متنق؛ مجید برقیان؛ مسعود فرزام


ارزیابی بهسازی زیستی خاک‌های آلوده به روغن موتور

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 41-53

10.22034/jcee.2020.9812

محمدتقی بلوری بزاز؛ جعفر بلوری بزاز


ارتباط تغییرات پهنه آبی و پوشش گیاهی در شرق دریاچه ارومیه با پدیده ریزگردها

دوره 53.1، شماره 110، خرداد 1402، صفحه 44-54

10.22034/jcee.2020.41595.1961

جبیبه هراتی؛ مسعود کیادلیری؛ احمد توانا؛ آپتین راهنورد؛ رضا امیرنژاد


پیش‌بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)

دوره 52.2، شماره 107، شهریور 1401، صفحه 47-56

10.22034/jcee.2021.31917.1763

مسعود تابش؛ مهدی ملارمضانی؛ اکبر شیرزاد؛ نیوشا راثی فقیهی


تأثیر نانو‏سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 35-45

شبنم فیروزمکان؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ تقی عبادی؛ حامد بهرامی


روش ذرات نخبه در بهینه سازی گسسته سازه ها

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 39-48

10.22034/jcee.2019.9479

رضا سجودی زاده؛ سعید قلی زاده قلعه عزیز


استفاده از راکتور بیولوژیکی MBBR حاوی مدیایKaldness در تصفیه نفتاب

دوره 51.2، شماره 103، تیر 1400، صفحه 41-49

10.22034/jcee.2020.25824.1621

حدیث حائری؛ فرشید پژوم شریعتی؛ فرهاد قادری