مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی نشست شمع‏های بتنی درجا در ماسه

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی بابل

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analytical and Experimental Study on the Settlement of Cast-in-Situ Concrete Piles in Sand

نویسندگان [English]

  • Issa Shooshpasha
  • Mehdi Sharafkhah

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cast-in-place Concrete piles
  • Settlement
  • Sand
  • Pile load test
  • Modulus of elasticity
[1]           Omer, R., Delpak, R., Robinson, B., "An Empirical Method for Analysis of Load Transfer and Settlement of Single Piles", Geotechnical and Geological Engineering, 2010, 28, 483-501.
[2]           Fellenius, B. H., Ochoa, M., "Testing and Design of Applied Foundation Project. A Case History", Geotechnical Engineering, Journal of the Southeast Asian Geotechnical Society, 2009, 40 (3) 129- 137.
[3]           Castelli, F., Maugeri, M., "Simplified Nonlinear Analysis for Settlement Prediction of Pile Groups." Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2002, 128 (1), 76-84.
[4]           Cooke, R. W., Whitaker, R. "Experiments on Model Piles with Enlarged Bases", Geotechnique, 1961, 11, 1-13.
[5]           Vesic, A. S., "Design of Pile Foundations", National Cooperative Highway Research Program, Synthesis of Highway Practice, Transportation Research Board, National Research Council, Washington DC, 1977.
[6]           Sharma, H. D., Joshi, R. C., "Drilled Pile Behavior in Granular Deposits," Canadian Geotechnical Journal, 1988, 25, 2, 222-232.
[7]           Randolph, M. F., "RATZ-Load Transfer Analysis of Axially Loaded Piles", User Manual, University of Western Australia, Perth, 2003.
[8]           Mindlin, R. D., "Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid", Physics, 1936, 7-195.
[9]           Poulos, H. G., Davis, E. H., "Pile Foundation Analysis and Design", John Wiley and Sons, New York, 1980.
[10]        Francis, A. J., Savory, N., Stevens, L. K., Trollop, D. H., "The Behavior of Slender Point-Bearing Piles in Soft Soil", Symposium on Design of Tall Buildings, University of Hong Kong, 1961, pp 25-50.
[11]        Meyerhof, G. G., "Compaction of Sands and Bearing Capacity of Piles", ASCE Journal of Soil Mechanics and Foundations, 1959, 85 (SM6), 1-29.
[12]        AL-Homoud, S., Fouad, T., Mokhtar, A., "Evaluating Accuracy for Two Empirical Methods in Predicting Settlement of Drilled Shafts", Geotechnical and Geological Engineering, 2004, 22, 245-267.
[13]        Zienkiewicz, O. C., "The Finite Element Method in Engineering Science", McGrow-Hill, London, 1971.
[14]        Desai, C., Abel, J. F., "Introduction to the Finite Element Method", Van Nostrand Reinhold, New York, 1972.
[15]        Desai, C. S., Christian, J. T., "Numerical Method in Geotechnical Engineering", McGraw-Hill, New York, 1977.
[16]        Desai, C. S., "Numerical Design-Analysis for Piles in Sand", ASCE Journal of Geotechinal Engineering Devision, 1974, 100 (GT6), 613-635.
[17]        Schmertmann, J. H., "Static Cone to Compute Static Settlement over Sand", ASCE Journal of Soil Mechanics and Foundations, 1970, 96 (SM3), 1011-1043.
[18]        American Society for Testing and Materials, "Annual Book of ASTM Standards", Philadelphia, USA, 1994.
[19]        Tomlinson, M. J., "Pile Design and Construction Practice", Viewpoint Publications, London, 2004.
[20]        Terzaghi, K., "Disscussion of the Progress Report of the Committee on the Bearing Value of Pile Foundation", Proc. ASCE, 1942, 68, 311-323.
[21]         Buckingham, E., "Model Experimental and the Form of Empirical Equation", ASME Transactions, 1915, 37, 263-296.