بررسی اثر تثبیت خاک رس با خرده لاستیک بر عملکرد فونداسیون‌های رادیه- شمع

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 مؤسسه آموزش عالی آبا (آ. ب. آ)

چکیده

اختلاط خاک­ها با مصالح جایگزین ضایعاتی، نظیر خرده لاستیک تولید شده از ضایعات لاستیک­های فرسوده، یکی از روش­های رایج در ارتقای خصوصیات مکانیکی و بهبود بخشیدن به رفتار خاک­های طبیعی می­باشد. در این بین خاک­های رس­دار با توجه به خصوصیات خاص مهندسی، دارای اهمیت خاصی می­باشند و عموماً جهت کاهش مشکلات ناشی از خاک­های رس­دار و جهت تثبیت آنها از مواد افزودنی بهره گرفته می­شود. از جمله راهکارهای جدید برای بهبود خواص مقاومتی خاک رس، افزودن ضایعات لاستیک برای تثبیت آن می­باشد. وجود خرده لاستیک نمی­تواند هر دو پارامتر مقاومت برشی را تواماً افزایش یا کاهش دهد، بلکه مقادیر چسبندگی و زاویه اصطکاک به صورت عکس تغییر می­کنند. به عبارت دیگر، مخلوطی که بیشترین چسبندگی را داشته باشد، دارای کم­ترین زاویه اصطکاک بوده و عکس آن نیز برقرار است. در این پژوهش، با بهره­گیری از نرم­افزار المان محدودو سه­بعدی Plaxis 3D Foundation، به آنالیز پی رادیه- شمع پرداخته شده است. ابتدا یک رادیه- شمع در محیط خاک رس مدل­سازی و آنالیز شده و در مرحله بعد همین پی در خاک رس تثبیت شده با خرده لاستیک، آنالیز و بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که تثبیت خاک رس با درصد معینی خرده لاستیک باعث افزایش زاویه اصطکاک داخلی و کاهش جزئی چسبندگی می­شود. با آنالیز رادیه- شمع مسلح شده مشخص شد که با افزودن 2% خرده لاستیک، مقدار نشست میانگین (تا 40%) و نشست تفاضلی (تا 28%) کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Stabilized Clayey Soil with Tire Chips on Piled Raft Foundation Behavior

نویسندگان [English]

  • Issa Shooshpasha 1
  • Alireza Roshan 2
1 Faculty of Civil Engineering, Noushirvani University of Technology
2 Faculty of Civil Engineering of A.B.A Institute of Higher Education, Abyek
چکیده [English]

     In conventional design of pile foundations, all loads are taken by the piles, i.e. the contact pressure between the raft and the soil is neglected. In the last decades, geotechnical engineers have started to take this pressure into account in design of pile foundation. Such a foundation, where the raft and the piles interact to transfer the loads to the ground, is in this dissertation called piled raft foundation or piled raft.
     Waste tires, rubbers and plastic materials, normally produced in every society, enter the environment and cause serious problems. These problems may, to some extent, be reduced by finding applications for them in engineering, for example,they can be used for geotechnical applications as backfill material and solving problems with low shear strength soils like clayey soil. Therefore, this experimental work has been performed to investigate the influence of randomly oriented fiber inclusion on the geotechnical behavior of clayey soils. In general, some characteristic properties of tire materials are the low density, high elasticity, low stiffness and high drainage capacity. These properties open up possibilities for utilization of the material in an innovative manner. By adding small quantities of rubber chips in the soils, the natural elasticity of rubber could help lower the stiffness of the stabilized material and introduce more flexibility in the final stabilized columnar system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Piled- raft
  • Tire chips
  • clayey soil stabilization
  • Plaxis 3D Foundation
شوش­پاشا ع، روشن ع، مینایی م، "بهبود مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک رس با استفاده از الیاف پلیمری و خرده لاستیک"، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران (NCCE)، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، اردیبهشت 1392.
Akbulut S, Arasan S Kalkan E, “Modification of clayey soils using scrap tire rubber and synthetic fibers”, Applied Clay Science, 2007, 38, 23-32.
Bowles J, “Foundation Analysis and Design”, McGraw-Hill Inc., United States of America, 1988, 1004 pp.
Denies N, Van Lysebetten G, Huybrechts N, De Cock F, Lameire B, Maertens J, Vervoort A, “Design of Deep Soil Mix Structures”, considerations on the UCS characteristic value, Proceedings of the 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, France, 2013, 3, 2465-2468.
Das BM, Shallow “Foundations Bearing Capacity and Settlement”, 2nd Ed, Boca Raton, FL, USA, Taylor & Francis Group, 2009.
Horikoshi K, Matsumoto T, Hashizume Y, Watanabe T, Fukuyama H, “Performance of piled raft foundations subjected to static horizontal loads”, International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, 2003, 3 2, 37-50.
Humphrey DN, “Civil engineering applications of tire shreds”, Proceedings of the Tire Industry Conference, Clemson University, 3-5 March, 1999.
Matsumoto T, Nemoto H, Mikami H, Yaegashi K, Arai T, Kitiyodom P, “Load tests of piled raft models with different pile head connection conditions and their analyses”, Soils and Foundations, 2010, 50 (50), 63-81.
Poulos HG, “Analysis of Piled Strip Foundations”, Computer Methods & Advances in Geomechanics, Balkema, Rotterdam, 1991, 1, 183-191.
PLAXIS 3d Foundation Scientific Manual, Delft University of Technology & PLAXIS bv, the Netherlands, A. A. BalkemaPUBLISHERS (http://www.plaxis.nl/), 2008.
Reul O, Randolph MF, “Piled Rafts in Overconsolidated Clay: Comparison of In situ Measurements and Numerical Analyses”, Geotechnique, 2003, 53 (3), 301-315.
Reul O, Randolph MF, “Design Strategies for Piled Rafts Subjected to Nonuniform Vertical Loading”, Journal of Geotechical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 130 (1), pp.1-13.
Vidal H, “The principle of reinforced earth”, Highway Research Record, 282, 1-16 (1969).
Van Eekelen SJM, Bezuijen A, Van Tol AF, “Analysis and modification of the British Standard BS8006 for the design of piled embankments”, Geotextiles and Geomembranes 29, 2011, 345-359.
Yamashita K, Hamada J, Yamada T, “Field measurements on piled rafts with grid-form deep mixing walls on soft ground”, Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, 2011, 42 (2), 1-10.
Yamashita K, Wakai S, Hamada J, “Large-scale piled raft with grid-form deep mixing walls on soft ground”, 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2-6 September, Paris, 2013, 3, 2637-2640.