کلیدواژه‌ها = ماسه
مقایسه حد روانی حاصل از روش جام کاساگرانده و نفوذ مخروط برای خاکهای مخلوط ماسه و رس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/ceej.2023.54157.2200

محمود نیکخواه شهمیرزادی؛ قاسم اعرابی؛ مینوزهرا حافظی


تأثیر سیلت در خصوصیات رطوبتی ماسه غیر اشباع

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 37-45

10.22034/ceej.2018.7910

هادی علی اشرفی؛ کاظم بدو


مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی نشست شمع‏های بتنی درجا در ماسه

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 35-46

عیسی شوش پاشا؛ مهدی شرف خواه