اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 1-9

10.22034/jcee.2019.9088

مائده بحیرایی؛ حمیدرضا بهنود؛ علی عبدی کردانی؛ حسین رییسیان زاده


مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل‌های تدریجی عریض شونده در کانال‌های روباز

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 1-11

10.22034/ceej.2019.9294

عادل اثنی عشری؛ امیراحمد دهقانی؛ علی اکبر اختری


بررسی تأثیر جاذب نانو رس مونت موریلونیت بر کاهش گاز رادون خاک

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 1-7

10.22034/ceej.2019.9647

الهام اسراری؛ بنت الهدی امانت؛ طاهره مهدیار


مطالعه تجربی اثرات موج‌گیر مربعی بر روی برش پایه حداکثر و لنگر واژگونی سازه جکت دریایی

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 1-10

10.22034/jcee.2020.9818

آرش دلیلی اسکویی؛ رامین وفایی پور؛ احمد ملکی؛ حمید احمدی


تخمین سطح ویژه خاک به کمک توابع انتقالی

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 1-8

10.22034/jcee.2020.19403.1481

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادر قلی ابراهیمی


بررسی رفتار خرابی گنبد کابلی با فرم ترکیبی و بهبود رفتار با ابزارهای محدودگر نیرو

دوره 53.2، شماره 111، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.22034/jcee.2022.49027.2095

رسول اصغری؛ کریم عابدی؛ محمدرضا چناقلو؛ بهزاد شکسته‌بند


پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با استفاده از روش های پایه کرنلی برای جریان های یکنواخت

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 1-12

10.22034/jcee.2022.49189.2097

کیومرث روشنگر؛ شیما شفیع نائیبی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ مهرداد رمضانیلر


بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 9-20

یوسف حسن زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ سیدرضی شیخ الاسلامی؛ المیرا حسن زاده