اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 1-9

10.22034/jcee.2019.9088

مائده بحیرایی؛ حمیدرضا بهنود؛ علی عبدی کردانی؛ حسین رییسیان زاده


مطالعه هیدرولیک جریان در تبدیل‌های تدریجی عریض شونده در کانال‌های روباز

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 1-11

10.22034/ceej.2019.9294

عادل اثنی عشری؛ امیراحمد دهقانی؛ علی اکبر اختری


بررسی تأثیر جاذب نانو رس مونت موریلونیت بر کاهش گاز رادون خاک

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 1-7

10.22034/ceej.2019.9647

الهام اسراری؛ بنت الهدی امانت؛ طاهره مهدیار


مطالعه تجربی اثرات موج‌گیر مربعی بر روی برش پایه حداکثر و لنگر واژگونی سازه جکت دریایی

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 1-10

10.22034/jcee.2020.9818

آرش دلیلی اسکویی؛ رامین وفایی پور؛ احمد ملکی؛ حمید احمدی


تخمین سطح ویژه خاک به کمک توابع انتقالی

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 1-8

10.22034/jcee.2020.19403.1481

محمد تاج بخش؛ منوچهر فتحی مقدم؛ نادر قلی ابراهیمی


پیش بینی و ارزیابی عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله با استفاده از روش های پایه کرنلی برای جریان های یکنواخت

دوره 52.4، شماره 109، بهمن 1401، صفحه 1-12

10.22034/jcee.2022.49189.2097

کیومرث روشنگر؛ شیما شفیع نائیبی؛ محمدعلی لطف الهی یقین؛ مهرداد رمضانیلر


بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 9-20

یوسف حسن زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ سیدرضی شیخ الاسلامی؛ المیرا حسن زاده


بررسی تأثیر آستانه بر جریان عبوری از دریچه قطاعی در شرایط آزاد

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 9-19

10.22034/jcee.2020.23384.1568

محمد مهدی حیدری؛ سحر کرمی؛ محمد حسن ادیب راد


مقایسه و شبیه‌سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل‌های CCHE2D و SRH-2D

دوره 47.1، شماره 86، خرداد 1396، صفحه 11-19

علی آرمان؛ جواد ظهیری؛ پریا فتاحی؛ سارا قنبری