کلیدواژه‌ها = المان محدود
بررسی اندرکنش بین شالوده عمیق و تونل قطار شهری تحت بارهای لرزه‌ای

دوره 51.3، شماره 104، آبان 1400، صفحه 149-157

10.22034/jcee.2020.9813

واحد قیاسی؛ خسرو اسماعیلی؛ دانیال ارزجانی


بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی کوتاه شکاف‌دار

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 107-116

10.22034/ceej.2019.9302

مسعود فرزام؛ محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم


بررسی آزمایشگاهی و المان محدود تأثیر خاموت‏های FRP در رفتار چرخه‏ای اتصالات بتنی

دوره 43.2، شماره 71، شهریور 1392، صفحه 11-23

---

محمدکاظم شربتدار؛ احمد دالوند؛ ابوذر حمزه نژادی؛ علی نیکویی