بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی کوتاه شکاف‌دار

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

2 دانشگاه پیام نور تبریز

3 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

چکیده

     همان ‌طور که نیاز به طراحی لرزه‌ای سازه‌های مقاوم در برابر زلزله روز به ‌روز افزایش می‌یابد، مطالعات آزمایشگاهی و عددی فراوانی نیز برای تخمین وبر آورد پاسخ غیرخطی این نوع سازه‌ها انجام می‌پذیرد. دیوارهای برشی بتنی با توجه به نسبت ارتفاع به عرض به دو دسته دیوارهای برشی بلند و کوتاه تقسیم می‌شوند. دیوارهای برشی بلند با نسبت ابعادی بزرگ­تر از 2، رفتار عمدتاً خمشی و دیوارهای برشی کوتاه با نسبت ابعادی کوچک‌تر از 2، رفتار عمدتاً برشی دارند. در این مقاله رفتار دیوارهای برشی کوتاه بتن آرمه، به کمک برنامه المان محدود غیرخطی ATENA 3D مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارزیابی نوع گسیختگی و مقاومت برشی نهایی و پسماند، تأثیر پارامتر شکاف در دیوار، بر روی رفتار دیوارهای برشی کوتاه مطالعه می‌شود. نشان داده می‌شود با نزدیکی شکاف به سمت گوشه‌ دیوار، شکل‌پذیری مدل به مقدار قابل ‌توجهی افزایش پیدا می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Seismic Performance of Low-Rise Slotted RC Shear Walls

نویسندگان [English]

  • Masood Farzam 1
  • Mohammad Ghanizadeh 2
  • Abdolreza Sarvghad Mogadam 3
1 Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
2 University of Payame Noor, Tabriz
3 Structural Engineering Faculty, International Institute of Earthquake

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-rise shear wall
  • Finite element method
  • Slotted shear wall
  • Shear strength
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، دستورالعمل کاربردی بهسازی لرزه‌ای، مشخصات فنی و جزئیات اجرایی به روش دیوار برشی، 1390، 2266.
ضیایی­فر م، صبوری ج، عالمی­فز، "مطالعه رفتار لرزهای دیوارهای برشی با رفتار دوگانه شکل‌پذیر"، 1390، مجله امیرکبیر، 43 (1).
Hsu TTC, “Behavior and analysis of 100m pa concrete membrane elements”, Journal of Structural Engineering, ASC, 1998, 124 (1), 24-34.
Hwang SJ, Lee HJ, “Analytical model for predicting shear strengths of reinforced concrete beam-column joints for seismic resistance”, 2001, ACI Structures Journal, 97 (1), 35-44.
Jiang H, Lu X, Kwan AKH, Cheung YK, “Study on seismic slit shear wall with cyclic experiment and macro-model analysis”, Structural Engineering and Mechanics, 2003, 16 (4), 371-390.
Kwan AKH, Dai H, Cheimg YK, “Non- linear seismic response of reinforced concrete slit Shear walls”, Journal of Sound and Vibration, 1999, 226 (4), 701-718.
Kwan AKH, Lu XL, Cheung YK, “Elastic analysis of slit shear walls”, International Journal of Structures, 1993, 13 (2), 75-92.
Lestuzzi P, Greifenhagen C, “Static cyclic tests on lightly reinforced concrete shear walls”, Engineering Structures 27, 2005, 1703-1712.
Lu XL, Wu XH, “Shaking table test and analysis of a new type of shear wall with seismic control device”, 11th World Conference on Earthquake Engineering, 1996, Paper No. 10.
Nuclear Power Engineering Corporation of Japan (NUPEC), “Comparison Report, Seismic Shear Wall ISP, NUPEC’s Seismic Ultimate Dynamic Response Test”, 1996, Report No. NU-SSWISP- D014, Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris, 407.
OECD/NEA/CSNI, “Shear Wall ISP NUPEC’s Seismic Ultimate Dynamic Response Test Comparison Report Issy Les Moulineaux”, France, 1991, Report No. OCDE/GD (96) 188, Committee on the Safety of Nuclear Installations OECD Nuclear Energy Agency, 412.
Palermo D, Vecchio FJ, “Behavior and analysis of reinforced concrete walls subjected to reversed  cyclic loading”, PhD. Thesis, Toronto University, May 2002, 1-351.
Sanada Y, Hirose T, Yorkinov B, “Seismic testing of reinforced concrete shear for detecting a structural weak point”, International Conference on Construction and Building Technology, ICCBT, 2008, C 20, 223-234.
Synge AJ, “Ductility of shear walls”, Research Report 80-8, Department of Civil Engineering, University of Canter Bury, Christchurch New Zealand, 1980, 141.
Ueda M, Seya H, Ohmiya Y, Taniguchi H, Kambayashi A, “Nonlinear analysis on RC shear wall shaking table test”, 14th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT14), Lyon, France, August 1997, 17-22, 433-440.
Werasak R, Mange J, “Analysis modeling of seismic behavior of lightweight concrete shear walls”, Proceedings of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists, 2009, Vol. II, IMECS, March 18-20, 978-988, 17012-7-5.
Wood SL, “Shear Strength of Low-Rise Reinforced Concrete Walls”, ACI Structural, Jan-Feb., 1990, Journal, 87 (1), 99-107.