کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
تعداد مقالات: 5
2. مطالعه تأثیر نوارهای زائد پلاستیک (PET) بر بهسازی خاک ریزدانه

دوره 51.2، شماره 103، تابستان 1400، صفحه 127-139

10.22034/jcee.2019.9474

یاشار دهقان؛ روزبه دبیری


4. مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر ماسه در شرایط اشباع و غیراشباع

دوره 50.2، شماره 99، تابستان 1399، صفحه 23-32

10.22034/jcee.2019.9100

محمدحسین امین فر؛ ذوالفقار صفرزاده گندشمین