نویسنده = یوسف حسن زاده
تحلیل ریسک احتمالاتی حوادث سیل با استفاده از تابع مفصل سه‌متغیره

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 63-75

عثمان محمدپور؛ یوسف حسن زاده؛ احمد خدادادی؛ بهرام ثقفیان


اعتبارسنجی معادلات پروفیل عرضی کناره در رودخانه‏های ماسه‏ای

دوره 43.4، شماره 73، اسفند 1392، صفحه 59-68

یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبائی؛ فرهاد ایمان شعار؛ امین جعفری


بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 9-20

یوسف حسن زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ سیدرضی شیخ الاسلامی؛ المیرا حسن زاده