دوره و شماره: دوره 44.2، شماره 75، شهریور 1393، صفحه 1-130 (تابستان 93) 

مقاله کامل پژوهشی

بهینه‌سازی راه‌های دسترسی در معدن زغال‌سنگ تخت با هدف کمینه نمودن آسیب‌های زیست‌محیطی

صفحه 1-9

سیدمحمداسماعیل جلالی؛ علی آزاد؛ مهدی نوروزی؛ فرخ فروهنده؛ محمدرضا آزاد


مدل‌سازی قاب‌های مختلط خمشی RCS و تأثیر رفتار اتصالات بر روی رفتار کلی این قاب‌ها

صفحه 11-19

محمدحسین حبشی زاده اصل؛ محمدرضا چناقلو؛ کریم عابدی؛ حسن افشین


ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شهرک صنعتی هادی‌شهر (مطالعه موردی)

صفحه 95-103

محمد مسافری؛ اکبر غلام پور؛ پرویز نوروز؛ رضا روشن