ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شهرک صنعتی هادی‌شهر (مطالعه موردی)

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز کشوری مدیریت سلامت (NPMC)، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

2 بخش محیط زیست شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان شرقی

3 دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 مهندسین مشاور پیچاب کاووش

چکیده

احداث شهرک­های صنعتی جزء ملزومات توسعه اقتصادی در هر شهری بوده با این حال اثرات زیست­محیطی و آلودگی­های ناشی از این شهرک­ها می­تواند به محیط زیست آسیب برساند. در این میان ارزیابی اثرات زیست محیطی برای شناسایی اثرات احتمالی بر روی محیط زیست و ارائه برنامه مدیریت زیست­محیطی در کاهش مشکلات مربوطه نقش مهمی دارد. ارزیابی زیست­محیطی شهرک صنعتی هادی­شهر در شمال­غرب ایران در این راستا در سه گزینه عدم اجر و اجرای طرح با و بدون رعایت ملاحظات زیست­محیطی به تفکیک فاز ساخت و ساز و فاز بهره­برداری انجام گردید. اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و برای تجزیه و تحلیل ماتریس لئوپولد همراه با چک­لیست لوهانی و تان استفاده شد. بر اساس نتایج ارزیابی، امتیاز گزینه اجرای طرح با رعایت ملاحظات زیست­محیطی، بدون رعایت ملاحظات زیست­محیطی و عدم اجرا به ترتیب 283+، 173 - و 200 - بود. مشخص گردید که هر دو فاز طرح حتی با رعایت ملاحظات زیست­محیطی دارای اثرات ناسازگار و اجتناب­ناپذیر می­باشند که البته از طریق اعمال سامانه مدیریت زیست­محیطی قابل کنترل و به حداقل رساندن می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Hadishahr Industrial Town (A Case Study)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mosaferi 1
  • Akbar Golampour 2
  • Parviz Norouz 3
  • Reza Roshan 4
1 Tabriz Health Services Management Research Center, Faculty of Health, Tabriz University of Medical Sciences
2 Faculty of Health, Tabriz University of Medical Sciences
3 Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
4 Pichab Kavosh Consulting Engineers, Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • EIA
  • Effects
  • Industrial town
  • Environmental consideration
  • Iran
[1]        Singhal, S., Kapur, A., "Industrial Estate Planning and Management in India-an Integrated Approach towards Industrial Ecology", Journal of Environmental Management, 2002, 66 (1), 19-29.
[2]        Kaya, T., Kahraman, C., "An integrated Fuzzy AHP-ELECTRE Methodology for Environmental Impact Assessment", Expert Systems with Applications, 2011, 38 (7), 8553-8562.
[3]        Monavari, M., "Environmental Impact Assessment", Mithra Publication, Tehran, 2008, pp 33-35.
[4]        Sánchez, L. E., Saunders, A. M., "Learning about Knowledge Management for Improving Environmental Impact Assessment in a Government Agency: The Western Australian Experience", Journal of Environmental Management, 2011, 92 (9), 2260-2271.
[5]        Toro, J., Requena, I., Zamorano, M., "Environmental Impact Assessment in Colombia: Critical Analysis and Proposals for Improvement", Environmental Impact Assessment Review, 2010, 30 (4), 247-261.
[6]        Pِlِnen, I., Hokkanen, P, Jalava, K., "The Effectiveness of the Finnish EIA System-What Works, What Doesn't, and What Could be Improved?", Environmental Impact Assessment Review, 2011, 31 (2), 120-128.
[7]        Christensen, P., Krnv, L., "EIA Screening and Nature Protection in Denmark", Journal of Environmental Management, 2011, 92 (4), 1097-1103.
[8]        Che, X., English, A., Lu, J., Chen, Y. D., "Improving the Effectiveness of Planning EIA (PEIA) in China: Integrating Planning and Assessment during the Preparation of Shenzhen's Master Urban Plan", Environmental Impact Assessment Review, 2011, 31 (6), 561-571.
[9]        Li, X., Zhu, Y., Zhang, Z., "An LCA-Based Environmental Impact Assessment Model for Construction Processes", Building and Environment, 2010, 45 (3), 766-775.
[10]     Rajaram, T. Das, A., "Screening for EIA InIndia: Enhancing Effectiveness through Ecological Carrying Capacity Approach", Journal of Environmental Management, 2011, 92 (1), 140-148.
]11[    سازمان حفاظت محیط زیست، "مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران"، جلد اول، دفتر حقوقی و امور مجلس، تهران، 1383.
]12[    فتایی، ا.، جباری، ح. ش.، "مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی (2) اردبیل"، علوم محیطی، 1384، 7، 29-44.
]13[    برقعی، م.، نصیری، پ.، رحمتیان، م.، اصغری، س. "ارزیابی اثرات زیست محیطی شهر صنعتی البرز، قزوین"، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1387، 4 (13)، 13-31.
]14[    سرورامینی، ش.، اسدی، ع.، کلانتری، خ.، "بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعة روستاهای همجوار"، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 1389، 24 (2)، 138-227.
]15[   شرکت شهرک­های صنعتی استان آذربایجان شرقی،
         "گزارش مکان یابی شهرک صنعتی هادیشهر
         (جلفا)"، 1388.
]16[    دفتر برنامه­ریزی و بودجه، "سیمای شهرستان جلفا"، معاونت برنامه­ریزی استانداری آذربایجان شرقی، 1382.
]17[    حبیبی اربطانی، و.، زارعیان جهرمی، م.، صادقی سنگدهی، س. ع.، "بررسی کارایی روش­های زمین آمار به منظور پهنه­بندی اقلیمی استان اصفهان با استفاده از روش دومارتن"، تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1388، 16، 419-430.
]18[    آهنی، ح.، پوربابایی، ح.،  بنیاد، ا. ا.، "بررسی تنوع گونه­های درختی بر اساس طبقات قطری در رویشگاه­های کرکف (Acer platanoides) جنگل شفارود"، علوم کشاورزی، 1385، 101-119.
]19[    اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی،"نشریه آموزشی معرفی مناطق تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست"، تبریز، 1383.