مدل‌سازی قاب‌های مختلط خمشی RCS و تأثیر رفتار اتصالات بر روی رفتار کلی این قاب‌ها

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

در این مقاله، مدل­سازی قاب­های خمشی مختلط ویژه RCS توصیف گردیده و تأثیر مدل­سازی رفتار مدل­سازی اتصالات بر روی رفتار کلی این قاب­ها مورد بررسی قرار گرفته است. قاب‌های خمشی مختلط ویژه RCS نوع جدیدی از قاب‌های خمشی ویژه هستند که در آن‌ها از ترکیب ستون‌های بتنی و تیرهای فولادی استفاده می‌شود. در این سیستم‌ سازه‌ای، مزیت‌های قاب‌های معمول بتنی و فولادی با هم ترکیب می‌شوند. در نوعی از قاب‌های RCS، تیر فولادی به ‌صورت ممتد از درون ستون بتنی عبور می‌کند و تمرکز اصلی در طراحی قاب‌های RCS، روی اتصال بین تیر فولادی و ستون بتنی (اتصال RCS) می‌باشد که تحقیقات انجام ‌یافته در مورد این سازه‌ها بیشتر بر روی اتصالات مرکب آن‌ها بوده که منجر به تدوین آیین‌نامه‌هایی برای طراحی این اتصالات شده است. در این تحقیق، نحوه مدل‌سازی قاب‌های RCS و همچنین تأثیر مدل­سازی رفتار اتصال بین تیر فولادی و ستون بتنی، روی رفتار کلی این قاب‌ها به‌ وسیله مقایسه با اتصال RCS، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کلی این بررسی نشان می‌دهند که مدل­سازی اتصال RCS، ظرفیت جانبی قاب را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Modeling of RCS Frames and Effect of Joint Behavior on the Overall Response

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hoseyn Habashizadeh Asl
  • Mohammad Reza Chenaghlou
  • Karim Abedi
  • Hassan Afshin
Civil Engineering Faculty, Sahand University of Technology

کلیدواژه‌ها [English]

  • RCS composite moment frames
  • Non-linear static analysis
  • RCS joints
  • Capacity curve
[1]        Griffis, L. G., "Some Design Considerations for Composite-Frame Structures", AISC Engineering Journal, 1986, (2), 59-64.
[2]        ASCE Task Committee on Design Criteria for Composite Structures in Steel and Concrete, "Guidelines for Design of Joints between Steel Beams and Reinforced Concrete Columns", Journal of Structural Engineering, 1994, 120 (8), 2330-2357.
[3]        Sheikh, T. M., Yura, J. A., Jirsa, J. O., "Moment Connections between Steel Beams and Concrete Columns", PMFSEL Report No. 87-4, University of Texas at Austin, Austin, US, 1988.
[4]        Deierlein, G. G., Yura, J. A.; Jirsa, J. O., "Design of Moment Connections for Composite Framed Structures", 1988, PMFSEL Report No. 88-1, University of Texas at Austin, Austin, Tex.
[5]        Kanno, R., "Strength, Deformation, and Seismic Resistance of Joints between Steel Beams and Reinforced Concrete Columns", PhD thesis, Cornell University, US, 1993.
[6]        Parra-Montesinos, G., Wight, J. K., “Modeling Shear Behavior of Hybrid RCS Beam-Column Connections", Journal of Structural Engineering, 2001, 127 (1), 1-3.
[7]        Cordova, P. P., Deierlein, G. G., "Validation of the Seismic Performance of Composite RCS Frames: Full-Scale Testing, Analytical Modeling, and Seismic Design", PhD thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Stanford University, US, 2005.