روشی ساده برای محاسبه مقدار نشت از پی سد‌های خاکی با وجود بلانکت و دیوار آب‌بند

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی

چکیده

     با توجه به محدودیت­های اجرایی و آیین­نامه­ای جهت آب­بندی پی سدهای خاکی، استفاده از ترکیب سیستم­های آب­بندی، راهکاری مناسب برای کنترل نشت محسوب می­شود. با این حال در آیین­نامه­ها و مراجع معتبر برای طراحی ترکیب سیستم­های آب­بندی، منحنی­های طراحی و یا تجربی ارائه نشده است. بر این اساس طراح باید الزاماً از نرم­افزار­های تحلیل نشت استفاده کرده و یا بر اساس قضاوت مهندسی تراوش از پی را تخمین بزند. در این مقاله یک رابطه ساده برای محاسبه کاهش نشت از پی سدهای خاکی که در آن آب­بندی بر اساس ترکیب بلانکت و دیوار آب­بند است، ارائه شده است. به منظور یافتن این رابطه از نتایج تعداد 540 تحلیل عددی حاصل از برنامه Seep/w استفاده شده است. در همین راستا تأثیر مشخصات فیزیکی و هندسی بلانکت و دیوار آب­بند مانند نفوذپذیری، ضخامت دیوار آب­بند، طول و ضخامت بلانکت مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با توجه به تأثیر پارامتر­های ذکر شده نتایج تحلیل­های عددی با نرم­افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از رابطه پیشنهادی با داده­های نرم­افزاری مقایسه شده­اند. مقایسه مذکور نشان می­دهد که اختلاف نتایج رابطه پیشنهادی با تحلیل­های عددی ناچیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Simple Method to Calculate Seepage from the Foundation of Earth Dam with Combination of Cut off Wall and Blanket

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanbari
  • Sajjad Zaryabi
Faculty of Civil Engineering, University of Kharazmi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earth dam
  • Blanket
  • Cut off wall
  • seepage control
  • Foundation seepage control
[1]           USACE, "Seepage Control in Earth foundation", EM 1110-2-1901, U.S. Army Corps of Engineering, Washington DC, US, 1993.
[2]           USBR, "Embankment Dams", Chapter 5, Seepage Analysis, US Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Washington DC, US, 1987.
[3]           Goharnejad, H., Noury, M., Noorzad, A., Shamsaie, A., Gohanejad, A., "The Effect of Clay Blanket Thickness to Prevent Seepage in Dam Reservoir", International Journal of Environmental Sciences, 2010, 4 (6), 556-565.
[4]           Brown, F. S., "Service Behavior of Blanket as a Method of Seajing dams", The 7th  International Congress on Large Dams, (ICLD 61), Rome, 1961, pp 301-325
[5]           Peterson, R., "Lessons Learned from Practice of P.F.R.A. Including Stability Problems on Clay Shales", Delacourte Press, New York, 1968.
[6]           Fakhari, A., Ghanbari, A., "A Simple Method for Calculating the Seepage from Earth Dams with Clay Core", Journal of GeoEngineering, 2013, 8 (1), 27-32.
[7]           Ghanbari, A., Zaryabi, S., "A Simple Method for Calculating the Seepage at the Foundation of Embankment Dams with Blanket and Clay Trench", Journal of GeoEngineering, 2014, 9 (1), 21-32.