بررسی میزان انتشار و نحوه‌ پراکندگی آلاینده‌های حاصل از خودروهای شهر تبریز

دوره 49.3، شماره 96، آذر 1398، صفحه 23-34

10.22034/ceej.2019.9650

لیلا خازینی؛ مینا جمشیدی کلجاهی؛ Nadège Blond


بررسی و مقایسه بتن حاوی خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه میکروسیلیس

دوره 42.4، شماره 69، اسفند 1391، صفحه 25-33

---

محمدرضا سهرابی؛ محمد کربلایی


تأثیر بازشدگی دریچه‌های تخلیه تحتانی سد بر خروج جریان گل‌آلود (مطالعه موردی: سد سفیدرود)

دوره 44.1، شماره 74، خرداد 1393، صفحه 25-40

نفیسه ترکمانزاد؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش


مقایسه اثرات زلزله‌های میدان دور و نزدیک بر پاسخ غیر خطی سدهای بتنی وزنی

دوره 44.4، شماره 77، اسفند 1393، صفحه 25-38

جواد حاجی حسینی؛ جواد مرادلو


استفاده از روش الکتروکینتیک در پاکسازی یک خاک رسی آلوده به MTBE

دوره 45.2، شماره 79، شهریور 1394، صفحه 25-33

علی تابع بردبار؛ علی رئیسی‌استبرق؛ فاطمه غازیانی


تأثیر میزان تراکم خاک در رفتار لرزه‌ای شمع در نهشته‌های مستعد روانگرایی حین زلزله

دوره 46.1، شماره 82، خرداد 1395، صفحه 25-36

میلاد سعیدی؛ مهدی دهستانی؛ عیسی شوش پاشا


بررسی رفتار دیوارهای بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه شکلی مارتنزایتی

دوره 46.2، شماره 83، شهریور 1395، صفحه 25-33

مهدی قاسمیه؛ مریم صابردل ساده؛ مهناز مصطفی زاده


مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده‌های آلی و فلزسنگین

دوره 46.4، شماره 85، اسفند 1395، صفحه 25-36

وحیدرضا اوحدی؛ محمدسعید فخیم جو؛ سیدتقی امیدنائینی


بررسی عددی توان باربری پی‌های نواری هم‌جوار واقع بر ماسه

دوره 48.4، شماره 93، بهمن 1397، صفحه 25-33

10.22034/ceej.2019.8506

محمدعلی شکوهی قهفرخی؛ مهدی ویس کرمی؛ نادر هاتف


برآورد دانه‏ بندی و نحوه گسترش رسوب در مقطع خروجی و کف حوضچه ته ‏نشینی با استفاده از مدل اولری- لاگرانژی

دوره 42.3، شماره 68، آذر 1391، صفحه 27-37

---

محمود فغفور مغربی؛ حسین غفاریان روح پرور؛ علی نصیریان


بررسی پایداری سازه‏ های چلیکی تک لایه فضاکار

دوره 42.2، شماره 67، شهریور 1391، صفحه 27-39

ناصر تقی زادیه؛ محمد محمدی؛ کریم عابدی؛ ارژنگ صادقی


پیش‌بینی چند ایستگاهه نیترات با بهره‌گیری از ابزار هوش مصنوعی و محاسبات نرم

دوره 47.4، شماره 89، اسفند 1396، صفحه 27-36

الناز شرقی؛ وحید نورانی؛ غلامرضا عندلیب


پیش‌بینی سیل با استفاده از شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس روزانه

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 27-35

10.22034/ceej.2018.7909

علیرضا شکوهی؛ نازگل حسینی پژوه؛ افشین بختیاری


مطالعه اثر سقف کامپوزیت در کنترل تخریب پیش رونده ساختمان‌های قاب خمشی فولادی

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 27-39

10.22034/jcee.2020.21013.1514

وحید بروجردیان؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ اسماعیل محمدی ده چشمه


تثبیت و جامدسازی خاکستر حاصل از سوخت زباله با استفاده از سیمان پرتلند و دوده سیلیس

دوره 45.1، شماره 78، خرداد 1394، صفحه 29-40

علی اکبر رمضانیانپور؛ مرتضی نیکروان؛ رضا مکنون؛ نوید ناشر احکامی


بررسی بلندمدت نفوذپذیری یون کلرید در آزمونه‌های اوی متاکائولن در شرایط رویارویی پاشش در جزیره قشم

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 31-38

محمد شکرچی زاده؛ عطیه فراهانی؛ محمدحسین تدین؛ رایحه خاقانپور