کلیدواژه‌ها = ANSYS
مدل سازی المان محدود تیر کامپوزیت لایه لایه تطبیقی هوشمند

دوره 52.3، شماره 108، آذر 1401، صفحه 185-193

10.22034/jcee.2021.30100.1724

یاسر شهبازی؛ حمیدرضا میردامادی؛ محمدرضا چناقلو


بررسی پایداری لرزه‏ای قوس‏های آجری ایرانی

دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 49-55

مجید پورامینیان؛ ارژنگ صادقی؛ سمیه پوربخشیان