نویسنده = مسعود فرزام
بررسی عملکرد لرزه‌ای دیوار برشی کوتاه شکاف‌دار

دوره 49.2، شماره 95، شهریور 1398، صفحه 107-116

10.22034/ceej.2019.9302

مسعود فرزام؛ محمد غنی زاده؛ عبدالرضا سروقدمقدم


ارائه نوعی اتصال تیر به ستون بتنی پیش‌ساخته و مقایسه آن با اتصالات رایج

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 1-15

10.22034/ceej.2018.7903

جمشید اسماعیلی؛ سیدنیرم آهوقلندری؛ مسعود فرزام


بسط منحنی‌های شکنندگی برای سازه‌های پیش‌ساخته بتنی

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 51-61

مسعود فرزام؛ مجید برقیان؛ بیتا ارغوانی خواه


تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 41-49

قادر صدقی متنق؛ مجید برقیان؛ مسعود فرزام