نویسنده = کاظم بدو
تأثیر سیلت در خصوصیات رطوبتی ماسه غیر اشباع

دوره 48.2، شماره 91، شهریور 1397، صفحه 37-45

10.22034/ceej.2018.7910

هادی علی اشرفی؛ کاظم بدو


اثر سیستم پوشش تک لایه در کنترل زهاب اسیدی سدهای باطله معادن

دوره 47.4، شماره 89، اسفند 1396، صفحه 99-112

کاظم بدو؛ مهرداد ارجمند قره قشلاقی


انتشار ترکیبات BTEX بنزین در خاک اشباع و غیر اشباع

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 1-15

کاظم بدو؛ بهاره محمدسیدی


ارزیابی پایداری و نشست خاکریز میان‌گذر دریاچه ارومیه

دوره 44.2، شماره 75، شهریور 1393، صفحه 59-68

کاطم بدو؛ بهرنگ دیلمقانی