دوره و شماره: دوره 47.4، شماره 89، اسفند 1396، صفحه 1-121 (زمستان 96) 

یادداشت پژوهشی

اثر سیستم پوشش تک لایه در کنترل زهاب اسیدی سدهای باطله معادن

صفحه 99-112

کاظم بدو؛ مهرداد ارجمند قره قشلاقی