تأثیر تیر پیوند برشی قائم در ساختمان‌های بتنی بهسازی شده بر عملکرد اجزای سازه و ضریب رفتار

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 مدرس گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسفراین

چکیده

در این پژوهش دو قاب 5 و 15 طبقه که با استاندارهای قبل از سال 1970 میلادی طراحی شده­اند مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از مهاربند واگرای Y معکوس بهسازی لرزه­ای گردیدند. سپس عوامل مؤثر در ضریب رفتار در این قاب­ها قبل و بعد از بهسازی بررسی شدند. ضریب رفتار به پارامترهای مختلفی نظیر زمان تناوب، شکل­پذیری و ضریب مقاومت افزون سازه بستگی دارد. از طرفی استفاده از تیر پیوند برشی قائم به عنوان شیوه­ای برای بهسازی سازه­های بتن مسلح می­تواند علاوه بر استهلاک انرژی بر روی عوامل مؤثر در ضریب رفتار تأثیر بگذارد. نتایج نشان داد که این شیوه بهسازی به طور محسوسی بر روی این عوامل تأثیر می­گذارد. پس از تحلیل استاتیکی غیرخطی، ضریب رفتار این­گونه سازه­ها بین 5/7 تا 8 به دست آمد. سپس این قاب­ها با تیر پیوند برشی با طول­های متفاوت (25 تا 35 سانتی­متر برای قاب 5 طبقه و 30 تا 65 سانتی­متر برای قاب 15 طبقه) دوباره مدل گردیدند و تحلیل تاریخچه زمانی به کمک شش شتاب­نگاشت انجام شد و یک مدل نیز جهت مقایسه با مهاربند ضربدری ساخته شد. نتیجه تحلیل این بود که استفاده از این سیستم باعث کاهش برش پایه و لنگر ستون­ها می­گردد، ولی شتاب بام و نیروی محوری ستون­ها را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Vertical Shear Link on the Operation of Elements and Response Modification Factor of Rehabilitated Concrete Structures

نویسندگان [English]

  • Moosa Mazloom 1
  • S. Ali Ahmadinejad 2
1 Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University
2 Civil Engineering Department, Azad Islamic University
چکیده [English]

Existing reinforced concrete (RC) frame buildings with non-ductile detailing represent a considerable hazard during earthquakes. These types of buildings suffered severe damages and were responsible for most of the loss of life during the major seismic events. Among seismic performance upgrading methods, several options are normally available, and one of them is to employ energy dissipation devices (Aniello, 2007). Energy input by a strong earthquake is expected to be greatly dissipated by these devices, (Ghobarah, 2001) and if they are damaged, the rehabilitation is quite easy after the earthquake since these devices are designed to be replaceable (Ramadan, 1995). In particular, this paper focuses on removable steel eccentric bracing systems (EBs).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Response modification factor
  • Overstrength factor
  • Vertical shear link
  • Seismic rehabilitation
Daneshmand A, Behro KH, Hosseini H, “Performance of intermediate and long links in eccentrically braced frames”, Journal of Constructional Steel Research 2012, 70, 167-176.
D'Aniello M, “Steel Dissipative Bracing Systems for Seismic Retrofitting of Existing Structures”, PhD Thesis, Naple university, 2007.
Durucan C, Dicleli M, “Analytical study on seismic retrofitting of reinforced concrete buildings using steel braces with shear link”, Engineering Structures, 2010, 32, 2995-3010.
Ehling E, Pauli W, Bauwkamp JG, “Use of vertical shear-Link in eccentrically braced frames”, Earthquake Engineering, 10th World Conference Balkema, Rotterdam, 1992.
Federal emergency Management Agency (FEMA), “Prestandard and Commentary for the Rehabilitation of Buildings, FEMA356”, 2000.
Ghobarah A, Abou Elfath H, “Rehabilitation of a    reinforced Concrete frame using eccentric steel, bracing”, Engineering Structures 2001, 23, 745-755.
Krawinkler H, Nassar AA, “Seismic Design based on Ductility and Cumulative Damage Demands and Capacities”, New York, Elsevier Applied Science. 1992.
Miranda E, Bertero VV, “Evaluation of Strength Reduction Factors for Earthquake-Resistant Design”, Earthquake Spectra; 1994, 10 (2), 357-379.
Newmark NM, Hall WJ, “Earthquake Spectra and Design”, Berkeley: Earthquake Engineering Research Institute, El Cerrito, Calif. 1982.
Ramadan T, Ghobarah A, “Analytical model for shear-link behavior” Journal of Structural Engineering, ASCE, 1995, 121 (11), 1574-80.
Sokkary H, Galal K, “Analytical investigation of the seismic performance of RC frames rehabilitated using different rehabilitation techniques”, Engineering Structures, 2009, 31, 1955-1966.
Uang CM, “Establishing R (or Rw) and Cd Factor for Building Seismic Provision”, Journal of Structure Engineering, 1991, 117 (1), 19-28.
Zahrai SM, “Behavior of Vertical Link Beam in Steel Structures”, Building & Housing Research Center, BHRC Publication, 2009, R-515.
انتشارات سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، "دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود"، نشریه شماره 360، 1385.
تسنیمی ع، معصومی م، "محاسبه ضریب رفتار قاب­های خمشی بتن مسلح"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، گزارش تحقیقاتی، 1385، نشریه شماره گ-436.
صمیمی­فر م، وطنی اسکویی ا، "تعیین ضریب رفتار قاب­های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان، اردیبهشت 1390.
محمودی صاحبی م، "اثر زمان تناوب و مقاومت افزون بر نیاز لرزه­ای- غیر ارتجاعی قاب­های خمشی بتن مسلح"، رساله دوره دکتری مهندسی سازه، تهران: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، 1377.
مصطفی­زاده س ح، رحامی ح، شکراللهی ب، "طراحی و بهسازی قاب­های بتنی مهاربندی شده با تیر پیوند قائم مابین مهاربند هفت و هشت در دو طبقه به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد"، پنجمین کنگره بین­المللی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.