دوره و شماره: دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 1-106 (زمستان 99) 

مقاله کامل پژوهشی

اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری

صفحه 1-9

10.22034/jcee.2019.9088

مائده بحیرایی؛ حمیدرضا بهنود؛ علی عبدی کردانی؛ حسین رییسیان زاده


بررسی انتشار و پراکندگی آلاینده‌ PM2.5 منتشره از اتوبوس‌های BRT شهر تبریز

صفحه 33-43

10.22034/jcee.2019.9099

لیلا خازینی؛ مینا جمشیدی کلجاهی؛ خشایار قیامی گیاشی؛ خسرو اشرفی