کلیدواژه‌ها = گازوئیل
اثر آلاینده گازوئیل بر روی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ماسه رس‌دار

دوره 52.1، شماره 106، خرداد 1401، صفحه 217-226

10.22034/jcee.2020.11226

میلاد شهیدی؛ فرهاد عاصمی؛ فرهنگ فرخی


تصفیه خاک‌های آلوده به گازوئیل به روش ازن‌زنی

دوره 50.3، شماره 100، آذر 1399، صفحه 45-57

10.22034/jcee.2020.29309.1704

سمیرا کریم؛ نادر مختارانی