کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 2
1. اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های ساخت و ساز در ایران

دوره 51.1، شماره 102، بهار 1400، صفحه 85-98

10.22034/jcee.2019.9096

عالیه کاظمی؛ محمدحسین کاظمی؛ علی کاتبی


2. بررسی و تحلیل روش‌های تصفیه فاضلاب کاستیک مستعمل واحدهای پتروشیمی و شبیه‌سازی روش بهینه

دوره 50.3، شماره 100، پاییز 1399، صفحه 59-67

10.22034/jcee.2020.27575.1667

اسداله کریمی؛ شکوفه بازیار؛ مهسا رفیعی؛ چیا سواری