کلیدواژه‌ها = احتمال خرابی
تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازه‌ها

دوره 50.4، شماره 101، اسفند 1399، صفحه 95-106

10.22034/jcee.2020.20199.1502

سیامک گل نرگسی؛ علی نظری؛ فرزاد شهابیان مقدم