نویسنده = احسان اله ضیغمی
به کارگیری تئوری راف در روش های تصمیم گیری چندمعیاره برای سنجش کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های ساخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1402

10.22034/ceej.2023.53276.2179

علیرضا امین راد؛ سید محمد میرحسینی؛ محمد احسانی فر؛ احسان اله ضیغمی