نویسنده = مجید برقیان
بسط منحنی‌های شکنندگی برای سازه‌های پیش‌ساخته بتنی

دوره 46.3، شماره 84، آذر 1395، صفحه 51-61

مسعود فرزام؛ مجید برقیان؛ بیتا ارغوانی خواه


تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود

دوره 45.3، شماره 80، آذر 1394، صفحه 41-49

قادر صدقی متنق؛ مجید برقیان؛ مسعود فرزام