نویسنده = علی فروغی اصل
اثر نانو اکسید روی بر خواص مکانیکی بتن خود تراکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22034/jcee.2022.50471.2125

علی فروغی اصل؛ سینا هوشیار


بررسی رفتار بتن تازه در سطوح شیب‏ دار

دوره 43.3، شماره 72، آذر 1392، صفحه 45-55

--

علی فروغی اصل؛ سیدمحمدجواد موسوی درچه ای