دوره و شماره: دوره 42.1، شماره 66، خرداد 1391، صفحه 1-120 (بهار 1391) 

مقاله کامل پژوهشی

تخمین انرژی شکست بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 1-8

حسن افشین؛ نقدعلی چوپانی؛ هادی فتحی پورآذر


بررسی ماهیت آشوبناکی نوسانات روزانه تراز آب دریاچه ارومیه

صفحه 9-20

یوسف حسن زاده؛ محمدتقی اعلمی؛ سعید فرزین؛ سیدرضی شیخ الاسلامی؛ المیرا حسن زاده


مطالعه طول بلند‏شدگی ریل راه آهن در مدل وینکلر اصلاح شده

صفحه 21-28

جبارعلی ذاکری؛ محمدعماد مطیعیان نجار؛ مراد شادفر


تأثیر نانو‏سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

صفحه 35-45

شبنم فیروزمکان؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ تقی عبادی؛ حامد بهرامی


یادداشت پژوهشی

بررسی پایداری لرزه‏ای قوس‏های آجری ایرانی

صفحه 49-55

مجید پورامینیان؛ ارژنگ صادقی؛ سمیه پوربخشیان