بررسی خوردگی در آزمونه‌های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

2 انستیتو مصالح ساختمانی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه Delft هلند

چکیده

امروزه پدیده خوردگی در سازه‌های بتنی اجرا شده در مناطق جنوبی کشور یکی از معضلات مهم جامعه مهندسی کشور می‌باشد. پدیده خوردگی هر ساله هزینه‌های هنگفت مالی بر کشور تحمیل می‏کند. با این وجود، می‌توان با شناخت بهتر عوامل و دلایل آن در منطقه خلیج فارس، گام‌های مؤثرتری در راستای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی و بهبود وضعیت موجود برداشت. در این تحقیق، با توجه به اینکه شرایط رویارویی پاشش یکی از مناطق حساس برای خوردگی آرماتور و در نتیجه تخریب بتن در محیط‌های دریایی می‌باشد، با ساخت آزمونه‌های بتنی مسلح با نسبت‌های آب به سیمان مختلف (35/0، 40/0، 45/0 و 5/0) واقع در این شرایط رویارویی در منطقه خلیج فارس (جزیره قشم)، وضعیت خوردگی آرماتور با استفاده از روش‌های مختلفی از جمله جریان ماکروپیل، پتانسیل نیم پیل و نرخ خوردگی آرماتور در طول 18 ماه بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصله، کاهش نسبت آب به سیمان اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر کنترل خوردگی و تعویق زمان شروع خوردگی خواهد داشت. همچنین مقایسه روش‌های مورد استفاده برای بررسی خوردگی نشان از دقت مناسب آن‏ها برای تخمین شروع احتمالی خوردگی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Corrosion in Reinforced Concretes with Different Water to Cement Ratios at Splash zone

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shekarchizadeh 1
  • Mahdi Valipour 2
  • Farhad Pargar 3
1 Construction Materials Institute (CMI), University of Tehran
2 Graduate Research Assistant of Construction Materials Institute (CMI), University of Tehran
3 Delft University of Technology, CiTG, Materials & Environment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete durability
  • Corrosion
  • Splash zone
  • W/C ratio
  • Macrocell
  • Half cell
  • Corrosion rate
[1]        Neville, A., َ"Good Reinforced Concrete in the Persian Gulf", Materials and Structures Journal, 2000, 33, 655-664.
[2]        Shekarchi, M., Moradi-Marani, F., Pargar, F., "Corrosion Damage of a Reinforced Concrete Jetty Structure in the Persian Gulf: A Case Study", Structure and Infrastructure Engineering. 2009, 2, 1-13.
[3]        Shekarchi, M., Rafiee, A., Layssi, H., "Long-Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates", Cement & concrete composite. 2009, 31 (10), 769-775.
[4]        Ghods, P., Chini, M., Alizadeh, A., Hoseini, M., Shekarchi, M., Ramezanianpour, A. A., "The Effect of Different Exposure Conditions on the Chloride Diffusion into Concrete in the Persian Gulf Region", 3th ConMat’05, Vancouver, Canada, 2007.
[5]        Benture, A., Diamond, S., Berke, N. S., "Steel Corrosion in Concrete, Fundamentals and Civil Engineering Practice", E & FN Spon, 1997.
[6]        ASTM G109, "Determining the Effects of Chemical Admixtures on the Corrosion of Embedded Steel Reinforcement in Concrete Exposed to Chloride Environments", 2003.
[7]        ASTM C876, "Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete", 2003.
]8[     پرگر، ف.، "بررسی پارامترهای مؤثر بر غلظت کلر بحرانی برای شروع خوردگی میلگردهای فولادی در بتن"، پایان‏نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة فنی دانشگاه تهران، 1385.