دوره و شماره: دوره 48.3، شماره 92، آذر 1397، صفحه 1-119 (پاییز 1397) 

مقاله کامل پژوهشی

جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

صفحه 1-11

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری


معیاری برای مقاومت برشی خاک‌های سست سیمانه شده

صفحه 13-21

احد اوریا؛ مسعود رنجبرنیا؛ داریوش واعظی‌پور


بررسی کارگذاری مانع‌های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظ

صفحه 87-95

سید زانیار نیکخواه؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ مهدی دریائی