دوره و شماره: دوره 48.3، شماره 92، پاییز 1397، صفحه 1-119 (پاییز 1397) 

مقاله کامل پژوهشی

1. جامدسازی آلاینده فلز سنگین سرب توسط نانوکپسول‌های پلیمری با روکش سیلیکاتی

صفحه 1-11

وحید رضا اوحدی؛ پارسا مهاجری؛ محمد امیری


2. معیاری برای مقاومت برشی خاک‌های سست سیمانه شده

صفحه 13-21

احد اوریا؛ مسعود رنجبرنیا؛ داریوش واعظی‌پور


9. بررسی کارگذاری مانع‌های متوالی روی مشخصات و کنترل بدنه جریان غلیظ

صفحه 87-95

سید زانیار نیکخواه؛ سیدمحمود کاشفی‌پور؛ مهدی دریائی


یادداشت پژوهشی

10. تأثیر هندسه زهکش بر پاسخ دینامیکی سدهای خاکی همگن

صفحه 99-108

مهدیه دارابی؛ محمد ملکی